Gjester og medlemmer har inntatt middagsbordet.

Oscarsborg vg skole pensjonistforening - 25 år

Oscarsborg videregående skoles pensjonistforening markerte sitt 25 års jubileum den 5. april 2016

 

Oscarsborg vg. skoles pensjonistforening markerte sine 25 år med en festmiddag på sin tidligere arbeidsplass den 5. april 2016.

Ved ankomst skolen, ble 25 medlemmer og 7 gjester tatt i mot av elevbedriften Baluba fra avd Solhaugen, som på en ypperlig måte framførte 4 musikknummer til stor applaus fra deltakerne.

Deretter tok medlemmer og gjester plass i skolens spisesal hvor lederen ønsket velkommen og presenterte gjestene.

Skolens kokkelinje hadde ansvar for tilberedning og servering av nydelig mat.

Etter hovedretten hadde lederen en gjennomgang av foreningas 25 årige historie som startet den 23. jan. 1991 med 13 medlemmer, noe som i dag er blitt til 36 medlemmer. 2 av disse medlemmene, som også var med i det 1. styret, var også til stede. Etter hovedretten var det tid for taler og gaveoverrekkelser fra gjestene, noe som jubilanten satte stor pris på.

Etter å ha nytt en herlig tre-retters middag, takket leder alle frammøtte for gaver og hyggelige ord og sist, men ikke minst for det gode samarbeid foreninga har med vår tidligere arbeidsgiver Narvik vg. skole avd. Oscarsborg.

0 resultater