Nyhetsbrev nr 1/2016

Her får du 1. utgave av nyhetsbrevet for 2016

(Vedlegget viser originalutgaven)

Inngangen til Felleskjøpet i Tana

Styret har sendt brev til Felleskjøpet og bedt dem om å ordne inngangspartiet slik at folk med rullestol eller rullator kommer seg inn i butikken på en trygg og lettvint måte.

 

Kundetoaletter på Coop, Tana

Styret har sendt brev til Coop Finnmark i Alta/Coop Tana om at de må opprette kundetoalett ved avdelingen i Tana bru.

I brevet sier vi at det er viktig at medlemmene hos Coop ikke skal behøve å oppsøke konkurrentene for å kunne gå på do.

 

Verdens aktivitetsdag tirsdag 10.mai

Arrangementet skal være på Skiskytterstadion og gjennomføres i samarbeid med Tana demensforening.  Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til aktiviteter.

 

Konsert

Fredag 3. juni kl 11.00 arrangerer vi konsert med artisten Hans Arne. Han spiller

og synger kjente og kjære meldodier. Sted: Kinosalen på Miljøbygget. 

 

Invitasjon til Samhold pensjonistforening

Det er blitt tradisjon at Samhold PF i Karasjok og Tana PF inviterer hverandre på besøk. I år er det Tana PF’s tur til å invitere.     Styret har sendt invitasjon til onsdag  7.sept. 2016 med oppstart kl 11:00.

Sted: Galleri Martin.

 

Datakurs

I samarbeid med Frivilligsentralen skal vi prøve å få til datakurs fra høsten.

Det ser nå ut til at det er mulig å få tak i lærer.

 

Vervepremie til Tana PF

Under fylkesårsmøtet for Pensjonistforbundet Finnmark 15-17 mars i Lakselv var det to lokalforeninger som fikk vervepremie for 2015.

a) Kautokeino PF fikk kr 500 for å ha vervet minst 10 medlemmer.
b) Tana PF fikk kr 1.000 for verving av minst 20 medlemmer.

 

Forslag til styret

Har du forslag til hva styret bør ta opp? Da kan du gi melding til leder eller noen av de andre styremedlemmene. Se oversikt nedenfor.

 

Datahjelp

Gjennom Facebook har vi fått tak i folk som du kan kontakte dersom du

har dataproblemer.

Disse er:

Tore Larsen (tel. 991 56 202),

Raymond Hildonen (tel. 450 06 565),

Ken Roar Kaspersen (tel. 959 30 869).

NB! Husk å avtale pris på forhånd.

 

Den internasjonale eldredagen 1. oktober

Det er kommet forespørsel fra Tana eldreråd om Tana PF kan være samarbeidspartner for arrangementet som eldrerådet har ansvaret for. Styret har sagt ja til dette.

 

Fremkommelighet på Miljøbygget

Styret sendte en henvendelse før jul til kommunen om toalettadkomsten fra Galleri Martin til sidefløyene, samt krav om at det monteres automatiske døråpnere og at toalettene ikke er avlåst. Kommunen har svart at toalettene i begge sidefløyene vil være åpne heretter.

Montasje av automatiske døråpnere vil bli foretatt i forbindelse med fraflytting fra Seida skole høsten 2016.

 

Busstur til Alta

Vi arrangerer busstur til Alta 15.-16. april. Avgang fra hotellet blir fredag 15.4. kl 08.30. 

 

Andre turer

Styret vurderer fortløpende hvilke turer man kan arrangere. Kom gjerne med forslag på hvor vi kan dra på tur neste gang.

 

Kontingenten

Årsmøtet i 2016 vedtok at for 2017 skal kontingenten i Tana PF fortsatt være totalt kr 275,-

 

Pensjonisttreff

Den første og siste onsdag i hver måned har vi pensjonisttreff på Galleri Martin.

I des. er det treff kun første onsdag. I juli og august er det ingen treff.

På disse treffene er det vanligvis:

-Kafe
-Informasjon
-Kulturelt innslag
-Åresalg (ta gjerne med en gevinst)

 

Styret 2016

Styret består av disse:

Olav E. Johansen, leder

Lismaveien 23, 9845 Tana - Tel.: 942 87 663

E-post: olav@ossimellom.net

 

Terje Ellila, nestleder

Leirpollskogen, 9845 Tana - Tel.: 952 88 011

 

Gerd Åse Dervo, kasserer

Seidaveien 17, 9845 Tana - Tel.: 478 36 510

E-post: gedervo@yahoo.no  

                                                                                 

Erna Fjelldahl, sekretær

Lismaveien 23, 9845 Tana - Tel.: 414 58 489.

E-post: erna@ossimellom.net

 

Ruth Johansen, styremedlem

Fingervann, 9845 Tana - Tel.: 940 33 122

 

Else Iversen, varamedlem

Fosseveien 14, 9845 Tana -  Tel.:  934 11 309.

E-post: else456@gmail.com

 

Thormod Holti, varamedlem

Austertanaveien 604, 9845 Tana - Tel.: 932 99 184. 

E-post:  hthormod.holti@gmail.com

 

 

 

0 resultater