HANDLINGSPLAN 2015

Fylkets Handlingsplan 2016

Handlingsplanen ble vedtatt på fylkets Årsmøte i mars, og er sammen med Pensjonistforbundets Handlingsprogram 2015 - 2018 grunnlaget for vårt arbeid framover.
 

Vi er på vei inn i en tid der konturene av et aldrende samfunn stadig blir tydligere. At befolkningen blir eldre er en positiv utvikling fordi det blant annet skyldes at vi er blitt bedre til å ta vare på vår egen helse og hverandres helse.

Det betyr at flere mennesker med tiden vil trenge de velferdstjenestene det offentlige tilbyr. Et aldrende samfunn skaper både muligheter og utfordringer.

Vi må arbeide for at eldre skal bli hørt og valgt inn i styrende organer for å styrke eldrerådene, og å opprette et nasjonalt eldreombud.

Pensjonister må sikres trygghet i hverdagen. Den pensjonen vi mottar må føles rettferdig. Derfor vil Pensjonistforbundet kjempe for retten til å forhandle om å forhandle om den viktige reguleringen av pensjonen.

I Rogaland er det ca. 65 000 pensjonister, men bare 4 500 er medlemmer i fylkets pensjonistforeninger tilknyttet Pensjonistforbundet. Derfor er det viktig for å få gjennomslag for våre krav at pensjonister generelt verves som medlemmer i vårt forbund.

 

0 resultater