Styret 2016:
Bak fra venstre: Randi Rossnes, Tommy Hansen, Frank Robert Berg, Niels Chr. Pedersen.
Foran fra venstre: Grete Pedersen, Solveig Jore Larsen, Birgit N. Berg.

Årsmøte i Siggerud pensjonistforening, tirsdag 09. Februar 2016

Aktiviteter m.m..

Siggerud pensjonistforening disponerer lokaler på Siggerud Gård til sine aktiviteter.

Medlemsmøtene og turene har hatt god deltakelse av foreningens medlemmer, som jo er en forutsetning for en levende og aktiv forening.

Foreningen markerte sitt 35 års jubileum tirsdag den 10. november 2015, som var nok så nær med stiftelsesdagen, 13. november 1980.

Foreningen har medlemsmøte andre tirsdag i måneden.

 

Turer som har vært arrangert i året 2015:

Teatertur 5. mars.

Tur til Bornholm fra 7.-12. juni.

Tur til Blåfargeverket 17. september.

Tur til Strømstad 26. november.

 

Foredrag og underholdning på medlemsmøtene.

Våren: Torgun Lippestad Dahl, Norsk Glaukomforening, Bengt Ole Nordstrøm

kulturarbeider og trubadur og Ola Øygard Ski Sykehus Venner.

Høsten: Per Anders Nordengen, Follo Brannvesen, Arne Høgenes i forbindelse med markeringen av foreningens 35. års jubileum.

Juleavslutning på Vangen Skistue den 8. desember med god deltagelse av medlemmene. På menyen sto det pinnekjøtt og ribbe, alt sammen meget godt og velsmagende. Stor stemning.

 

Bokkafeen fortsetter med god oppslutning, medlemmene deler kaffevaktene mellom seg. Her er alle velkomne så vel medlemmer som ikke medlemmer. Her er det en lun stemning med servering av kaffe og vafler. Praten går livlig blant de som kommer innom, et meget godt sosialt tiltak.

 

Antall medlemmer pr 31. desember 2015 er 75.

 

0 resultater