Årsmelding

Her kan du lese pensjonistlagets årsmelding for 2015

Årsmelding for Rindal Pensjonistlag 2015

Styret i 2015: 

Helene Marie Nergård - leder

Jostein Grytbakk - nestleder/sekretær

Olav Helgeturn - kasserer

Leif Mads Jonli - styremedlem

Maria Stenseng Røen - styremedlem

Oddvar Løset - varamedlem

Rønnaug Brønstad - varamedlem
 

Revisor:  Ann Grimsmo

Gunvor Furuhaug - vara

Kjøkkentjeneste:

Gerd Helgetun - leder

Asbjørn Flø

Ingvald Møkkelgård

Magne Bolme                           

Valgkomite:

Ola Aune   -     leder

Bjørg Møkkelgård

Astrid Flø

Turnemnd:

Ann Grimsmo  -   leder

Sigrid Nerbu

Olav Helgetun

Aktiviteter:

Rindal Pensjonistlag har 124 medlemmer 31.12.2015. Laget har hatt 15 møter, årsmøte og julebord i løpet av 2015. Møtene kalles Åpen dag og arrangeres på Eldresenteret torsdager kl. 10.00 - 12.30. De er populære. Et frammøte på mellom 40 og 60 personer stadfester det. Mange innslag har gjort møtene interessante.

2015 ble et markeringsår for begynnelsen og slutten av 2. verdenskrig. Pensjonistlaget mintes slaget Gratangen der rindalinger deltok, og også miner fra krigsårene i Rindal og forholdene i tiden som fulgte. På Den Internasjonale Eldredagen, 1. okt., viste Eistein Bæverfjord filmen «Krigsminner frå Surnadal». Da arrangerte Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne (eldrerådet) sammen med pensjonistlaget.

Ellers har reiseskildringer, foredrag om kvinner i politikken og om optiske bedrag, presentasjon av bedrifter og personer vært innslag på møtene. I Kulturvøkku var utflytta rindaling Anne Bjørnholm gjest. Hun fortalte med hovedvekt på oppvekst i Gåsvatn i Rindal.

 

Julebordet på Bolme Pensjonat samlet 60 deltakere. Gudrun Moen og Gerd Helgetun ledet festen, og musikken stod Jan Sturla Jensvold og Kjell Bråten for.

Nytt av året er at Rindal Pensjonistlag stilte med egen stand på Torgdagen i Kulturvøkku, 4. juli. Slagord, kaffe, sjokolade og quiz, gjorde at mange stoppet opp for en prat. Flere yngre eldre mulige medlemmer meldte interesse for pensjonistlaget.

Turnemnda arrangerte to turer som samlet mange deltakere. Den 28. mai gikk turen til Angvik Gamle Handelssted, til Øre i Gjemnes og til Tingvoll gård og kirke. I august, den 26., tok rindalingene turen til Fosen. Etter tur rundt Ørlandet med kjentmann, ble det omvisning på Austråttborgen.

Leif Mads Jonli og Helene M. Nergård representerte laget på fylkesårsmøtet i Molde 11. og 12. mars. De samme deltok da Surnadal Pensjonistlag feiret 40-årsjubileum med trivelig markering på Angråmyra i Surnadal 26. august. Ellers var hele styret invitert og var med på medlemsmøte i Surnadal Pensjonistlag 28. april der leder i Helseutvalget i fylket, Jon Skarvøy, holdt foredrag om helseutfordringer.

Styrearbeid:

Styret har hatt 12 møter. Til sammen er det behandlet 69 saker.

I løpet av høsten 2014 kom oppretting av brukerutvalg for Rindal Helsetun inn i kommunens handlingsprogram. Etter flere innspill og møter ble utvalget opprettet høsten 2015. Første møtet var 2. des. Styret har forventninger om at utvalget skal fungere etter intensjonene. 2016 blir et spennende år!

Flere uttalelser er gitt. I mars kom «Områderegulering av Rindal sentrum» som fikk positiv tilslutning.

Så kom «Kommuneplan samfunnsdel 2015 - 2025 Rindal kommune, Høringsutkast», i april. Her påpekte pensjonistlaget det store investeringsbehovet innenfor pleie- og omsorgssektoren. Kommunesammenslåingen ble også kommentert. På dette tidspunkt var det vanskelig med tilråding på grunn av at mange faktorer ikke var utredet.

«Ny helse- og omsorgsmodell for Rindal kommune» kom på høring i november. Pensjonistlaget er skeptisk til for ensidig satsing på framtidige omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie.

Også uttale om kommunens «Handlingsprogram med økonomiplan for 2016 - 2019» ble gitt. To sentrale punkt ble kommentert: Opprusting av bygningsmassen ved Rindal Helsetun må skje så fort som mulig, og sykehjemsplasser må ikke nedbygges og erstattes med hjemmesykepleie.

Ellers ble ny prosjektor til Eldresenteret ble innkjøpt. Kommunen og Rindal Pensjonistlag delte utgiftene.

 

Rindal, 08.02.2016

Helene Marie Nergård                                    Jostein Grytbakk                                Olav Helgetun

Leder (sign.)                                                      Nestleder (sign.)                                Kasserer (sign.)

 

Maria Røen Styremedlem (sign.)

Leif Mads Jonli Styremedlem (sign.)

 

0 resultater