Årsmøte 2016

Les referat og årsberetningen her

Referat fra årsmøtet 23.02.2016

Årsmøtet ble holdt på Seniorhuset 23.02.2016 og tross dårlig vær møtte 25 medlemmer.

Hadde besøk av fylkessekretær Rolf Bjørseth som fortalte oss om  "Fremtiden for eldre i Rauma " og det blir en utfordring. Takk til Rolf.                           

Årsmøte 2015. Vanlige årsmøtesaker.                                                                                            

Det nye styre 2016.                                                                                                                          

Leder                 Liv Oftedal               1år.                                                                                           

Nestleder           Ester Kolerud          2år.                                                                                         

Kasserer             Kjell Brevik              1 år.                                                                                         

Sekreter              Ruth Nygård            1år.                                                                                        

Styremedlem      Kirsten Gunnarson  2år.                                                                                      

Varamenn            Arvid Hagen, Oddmund Unhjem og Ragnhild Siem alle 1år.                                               

Revisorer             Eilif Brevik og Atle Aasen 1år. 

Valgkomité           Olga Johnsen, Ruth Grøtta og Åse Rasmussen  alle 1år. 

 Lederen overrakte blomster til Kristine Grøtta som ikke tok gjenvalg for mange år i styret.  Så ble det servert kaffe og julebrød. Liv las som vanlig fine dikt og møtet ble avsluttet med "No livnar det i lundar".                

Mvh Ruth Nygård.      

 

--------------------------------

Årsberetning 2015 Isfjorden Pensjonistforening.

Styret for 2015:

Leder - Liv Oftedal

Nestleder - Kristine Grotta

Kasserer - Kjell Brevik

Sekreter - Ruth Bodil Nygård

Styremedlem - Kirsten Gunnarson

Varamann -  Arvid Hagen

Varamann -  Ragnhild Siem

Varamann -  Oddmund Unhjem

Revisorer - Eiliv Brevik - Atle Aasen

Valgkomite -  Ester Kollerud - Åse Rasmussen - Ruth Grotta

 

Vi var i 2015, 73 medlemmer

Vi har hatt 6 styremøter og behandlet 15 saker.

Liv Oftedal takker fylkessekretær Rolf Bjørseth for foredrag

Årsmøte ble avholdt på Seniorhuset 24. Feb. Karin Petra Enger orienterte om tannhelsetjenesten

21 .april hadde vi medlemsmøte på Seniorhuset

Frivillighetssentralen stod for arrangementet. Ruth Olin Lødemel og Sølvi Ludin underholdt. 28 møtte

Vårmøtet hadde vi som vanlig på Speiderhytta i Venjesdalen 18.juni. 24 møtte og Oddmund fortalte historier

Vi prøvde også i år å arrangere dagstur sammen med Rauma Røde Kors besøkstjeneste, men påmeldingen var for liten.

Fra forsamlingen

Vi var også i år medarrangør på eldres dag, 1. oktober. Dette var andre gang på Grand Hotel, kulturhuset, mye bedre fremmøte. Frivillighetssentralen stod for det praktiske. Underholdning ved Kjell Elvis og kåseri ved Per Arne Skomsø. En stor takk til Kairith Fugledal Kvarsnes. Vellykket arrangement. 26.november hadde vi medlemsmøte på Seniorhuset og 26 møtte. Kairith med guttene deltok. Britt Landmark og Harald spilte. Julemøtet vårt arrangert på Grand Hotel sammen med Åndalsnes Pensjonistforening. Frelsesarmeen stod for underholdningen, sammen med Bjarne Dahle. 42 stk.

Fra forsamlingen

På møtene har det vert informasjon fra Pensjonistforbundet sentralt og fylket. Vi har hatt variert program med ord for dagen, diktlesning, muntre historier, konkurranser og åresalg. Bevertning har vi hatt på alle møtene. Regnskapet viser ett underskudd på kr. 2741,03

 

Takk til alle for støtte og godt samarbeid i 2015. Styret i Isfjorden Pensjonistforening.

Fra forsamlingen

0 resultater