Fylkesleiear i S og Fj.  Pensjonistlag,  Per Kjelstad,  og  leiar  i Eid Pensjonistlag, Marit Lefdal.  
 

Årsmøte i Eid Pensjonistlag

Fylkesleiar gjesta årsmøtet til Eid Pensjonistlag 9. februar 2016.

Han fortalde litt om arbeid og planer på fylkesplan og kontakten med Pensjonistforbundet sentralt. 

0 resultater