Magne Vang med sin frue ble overrakt Pensjonistforbundets hedersbevis med gullmerke av Marit Dahlberg Skogen, vår representant i Forbundsstyret.

Magne Vang ble tildelt Pensjonistforbundets hedersbevis og gullmerke.

Medlemsmøtet for KMV pensjonistforening hadde et ekstra hyggelig innsalg denne gangen:

Magne Vang ble tildelt Pensjonistforbundets hedersbevis med gullmerke som takk for lang og god innsats som leder i KMV pensjonistforening gjennom flere år.

Grete Wathne, vår fylkesleder, gav fru Vang blomster for like lang og tro tjeneste som støtte for sin mann.

Olaf Henriksen gav jubilanten også blomster som takk for en lang og god innsats i foreningen.

0 resultater