Fra stiftelsesmøtet. Fylkesleder Ingvald Sørensen stående til venstre, svarer på spørsmål fra deltakerne. Initiativtaker Bill Rønning, sittende fremst til høyre.

Ny pensjonistforening i Sandnessjøen

Etter noen år uten pensjonistforening i Sandnessjøen, besluttet Bill Rønning at nå fikk det være nok! 

Initiativtakeren Bill Rønning innledet, og ønsket de fremmøtte velkomne til dette som skulle være stiftelsesmøtet for en ny pensjonistforening i Sandnessjøen.

Fra fylkesstyret deltok Ingvald Sørensen og fylkessekretæren. Total 22 personer hadde møtt frem, og av disse var det 19 personer som etter møtet bekreftet at de vil melde seg inn i den nye foreningen.

Bill Rønning redegjorde for utviklingen i saken helt fra det første møtet i februar 2015 og frem til i dag. Han redegjorde for hvordan en liten arbeidsgruppe hadde arbeidet. Gruppen har stått for all planlegging fram til i dag. Bill Rønning gav så ordet til lederen i fylkesforbundet, Ingvald Sørensen.

Fylkesleder Ingvald Sørensen understrekte at målsetningen med besøket fra fylkesforeningen, var å støtte etableringen av en pensjonistforening. Han redegjorde for hvorfor man etablerer en lokalforening.  Han viste til at fylkesforeningen dekker alle utgiftene i forbindelse med dette arrangementet, og at fylkesforeningen vil støtte den nye foreningen med 3000 kroner.

Fylkessekretæren fortsatte orienteringen fra fylkesforeningen. Han redegjorde for hvilke forhold som må/bør være oppfylt når en ny lokalforening blir stiftet.Et av de viktigste forholdene er et interimsstyre som tar på seg ansvar for å etablere en lokalforening. Dette interimstyre er allerede på plass og har arbeidet godt frem til i dag. Dagen i dag, 12. januar 2016, ble satt som stiftelsesdato

Pr i dag er det 83 direktemedlemmer fra Sandnessjøen.

Direktemedlemmer blir ikke automatisk medlem i en lokalforening, men må melde seg inn i denne. Direktemedlemmer som er kollektivt tilsluttet og som melder seg inn i en lokalforening, beholder sitt kollektive medlemskap. 

Videre ble det orientert om hvilke kontingenter som gjelder fra sentralt - og fra fylkes hold. All innbetalt kontingent fra de nye medlemmene i den nye pensjonistforeningen i inneværende år, stiftelsesåret, ,  vil bli tilbakeført lokalforeningen motta fra sentralt hold.

Så overtok Bill Rønning igjen.

Arbeidsutvalget har allerede vurdert og besluttet følgende:
Dato for faste medlemsmøter ble valgt: 2ndre tirsdag i hver måned, kl 1200-1400. 
Fast møtested: Napoli kro og motell. Her har man fått tilbud om fritt lokale, kaffe og «noe» til for kr 50,-

Den nye foreningen skal hete: Sandnessjøen pensjonistforening
Innhold i medlemsmøtene: Dette vil Bill se nærmere på, og dette vil bli avgjort på medlemsmøtene. Møtene vil bli annonsert via SMS på mobiltelefonen eller via E-post.

Møtet avsluttet kl 1345, og møtet ble i sin helhet ble godt mottatt av deltakerne

0 resultater