Bli sjølhjulpen på egen PC, meld deg på!

Bli med på datakurs i Moelv !

Like på nyåret starter Pensjonistforbundet Hedmark datakurs i Moelv. "Praktisk bruk av internett på PC" er blitt svært populært, og nå får enda flere sjansen til å bli sjølhjulpne på internett.

 Det 20 timer lange kurset er laget av Nestor Seniorutvikling, og det er instruktører fra Pensjonistforbundet Hedmark som står for undervisningen. På kurset lærer deltakerne om nettbank og e-post, bestille billetter og lese nyheter på nettet, utføre egne "ærender" i forhold til skatteetaten, NAV, helseforetak og kommune, sjekke egne resepter på  apoteket, og ellers finne kultur og underholdning og alskens informasjon på internett.
PF Hedmark ønsker ikke å tjene penger på kursene, og derfor er deltakeravgiften bare 900 kroner, pluss god kursbok til 300 kroner. Tilsvarende kurs "på markedet" koster 3000 - 4000 kroner.

Praktisk info om kurset i Moelv:
Kommunehuset Moelv 6/1, 13/1, 27/1, 3/2, 4/2,- alle dager kl. 1000 - 1400.
Kursleder: Finn-Åge Løvlien
Påmelding innen 29.desember til PF Hedmark, tlf. 908 46 352.

0 resultater