Styret i Rindal Pensjonistlag etter årsmøtet i 2015
Foran fra venstre: Jostein Grytbakk (nestleder), Helene M. Nergård (leder)
og Olav Helgetun (kasserer).
Bak: Styremedlemmer Maria Røen og Leif Mads Jonli

Styret i Rindal Pensjonistlag
etter årsmøtet i 2015

Rindal Pensjonistlag har 118 medlemmer. Laget er tilsluttet : Pensjonistforbundet sentralt, og Pensjonistforbundrt Møre og Romsdal.

Norsk Pensjonistforbund ble stiftet i 1951.

Forbundet er landets fremste talerør for pensjonistene. Pensjonistforbundet arbeider i alle fylker og kommuner gjennom egne foreninger som hele året ordner med tiltak og arrangementer til beste for pensjonistene. I kommunene arbeider eldrerådene hvor forbundet er representert.


Som medlem av Pensjonistforbundet er du med i landets største interesseorganisasjon for pensjonister.

Forbundet er partipolitisk uavhengig og nøytral i sin eldrepolitiske virksomhet.

Forbundet har avtale med rett til forhandlinger med Regjeringen om de årlige reguleringer av pensjoner,samt om saker i statsbudsjettet som angår de eldre.

Alle våre 200.000 medlemmer får gratis tilsendt bladet « Pensjonisten»

6 ganger i året med viktig orientering som forbundet, fylkesforeningene og våre lokale foreninger arbeider med.

Vi oppfordrer til å lese på følgende nettsteder:

Pensjonistforbundet.no
Regjeringen.no
Seniorporten.no
Seniorsaken.no
Den kulturelle spaserstokken

Rindal Pensjonistlag

Rindal Pensjonistlag ble stiftet i 1967. Eldresenteret i Rindal ble tatt i bruk i 1983. Fra 1984 har Rindal Pensjonistlag arrangert Åpen dag hver 14. dag, med nytt program hver gang. Det arrangeres også Åpen dag som en del av Kulturvøkku, første gang i 1989.
 

Aktiviteter som Rindal Pensjonistlag driver med:

Åpen dag som har 15 – 18 arrangement i året.

Turer.

Trimaktiviteter.

Større arrangement minst 2 ganger i året.

 

0 resultater