Fra venstre bak står Stein Husebø, Kirsten Solemdal, Liv Thun, Sigurd Sparr, Anne Hanshus. Foran fra venstre Rolv Skirbekk, Tove Stangnes, Judith Refsnæs, Liv Arum og Elisabeth Flo. Oddrun Tau Strand Rangnes var ikke til stede da bildet

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

Helse- og sosialutvalget er rådgivende utvalg for sentralstyret. Hovedsatsningen i landsmøteperioden er å gjennomføre et krafttak for å avskaffe de uverdige forholdene som er påvist i helse- og omsorgstjenestene. I tillegg skal utvalget bidra i utarbeidelse av høringer, gi råd om statsbudsjett og bidra med opplysninger av helse- og sosialpolitisk karakter.

Foruten overlege Stein Husebø, sitter andre nestleder i sentralstyret til Pensjonistforbundet, Liv Thun, tidligere generalsekretær Liv Arum i FFO, tidligere leder i Demensforeningen, geriater Sigurd Sparr, tidligere leder i helse- og sosialforbundet Tove Stangnes, tannlege, Ph, Kirsten Solemdal, sykepleier Oddrun Tau Strand Ragnes, psykolog Elisabeth Flo, representanter fra Fagforbundet Judith Refsnæs og Rolv Skirbekk, samt rådgiver i Pensjonistforbundet Anne Hanshus som sekretær for utvalget.

0 resultater