Forbundsleder Jan Davidsen.

Ber landets pensjonister bidra i flyktningekrisen

Når hundretusenvis av syriske flyktninger strømmer inn til Europa, gjør det noe med oss som mennesker. Små babyer, slitne mødre, funksjonshemmede og eldre ber nå om å få starte et nytt liv hos oss. Dette er en spesiell situasjon, derfor oppfordrer vi våre medlemmer om å bidra.

- Vi som representerer generasjonen som har opplevd krig, og etterkrigstidens rasjoneringer, kjenner ekstra på hva det betyr å oppleve krigens redsler. I tillegg har en stor del av pensjonistene både tid og anledning til å hjelpe til.

Selv i vår relative velstand her i Norge, er det behov for oss som medmennesker. Oppgavene er mange: Enslige flyktningebarn trenger hjelpeverger. Noen har kanskje en del av huset som kan leies ut til en flyktningefamilie, andre har tid og mulighet til å være flyktningeguide for nyankomne flyktninger. Og ytterligere noen kan kanskje bidra med å invitere flyktninger hjem, hjelpe dem med å lære norsk. Alle har vi noe å bidra med, og i den ekstraordinære situasjonen som også vi i Norge kommer til å møte utover høsten, er det behov for all hjelp. Vi trenger hvert eneste medlem, slik at vi klarer å møte mennesker i nød på en varm og human måte.

Pensjonistforbundet har mer enn 200.000 medlemmer, over hele landet. Jeg ber hver og en av våre medlemmer om å stille opp for flyktninger i nød. Og vi utfordrer alle fagforeninger i Norge om å bidra med å mobilisere sine medlemmer.

Slik kan du hjelpe:

De store hjelpeorganisasjonene tar imot frivillige til innsats, både Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors tar imot frivillige som vil gjøre en innsats.

Mange kommuner er i disse dager ute og ber om hjelp til å finne frem til personer som har boliger til utleie. Ta kontakt med kommunen din, om du har hus eller leilighet som kan leies ut til flyktninger.

Det er overformynderiet som organiserer hjelpeverger. Alle enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge skal ha hjelpeverge i møte med politi og myndigheter. Som hjelpeverge skal du bidra til å ivareta rettsikkerheten til et barn.

 Å ta direkte kontakt med flyktninger som blir bosatt i ditt nabolag kan du gjøre som nabo og medmenneske, uten å gå via de store hjelpeorganisasjonene.

Mange organisasjoner har også innsamlingsaksjoner til støtte for syriske flyktninger.

0 resultater