INTERESSERTE: Om lag 50 personer hadde samlet seg i +Huset på Holmen for å høre på
Jan Davidsen snakke om forbundets arbeid.

- Vi må bedre økonomien
for minstepensjonistene

- Vi må få tilbake forhandlingsretten over våre egne pensjoner. Vi må løfte opp våre minstepensjonister og det er viktig at kommunene får en god økonomi. Regjeringen må satse mer på velferd fremfor skattekutt.

Den nyvalgte lederen av Norsk Pensjonistforbund, Jan Davidsen, var klar i sin tale til vel 50 fremmøtte personer da han mandag gjestet Fredrikstad Pensjonistforening. Forbundet har i dag 210.000 medlemmer fordelt på 850 lokallag, men som tidligere leder av Fagforbundet manet han til innsats for å få flere med i arbeidet.

Forebyggende
- Vi må være med på å bygge broer mellom generasjonene. Våre medlemmer sitter på mye kompetanse som kan brukes lokalt. Det er viktig at vi får eldrerådene til å fungere i alle kommuner. De vil kunne arbeide for å etablere lavterskeltilbud, som dette +Huset, noe som igjen er forebyggende.

Bedre vilkår
Davidsen sa at alle måtte ha en god pensjon å leve av. Både underreguleringen av pensjonen med 0,75 prosent og avkortingen av grunnpensjonen vil forbundet ha fjernet. Forbundet vil arbeide for at de 55.000 minstepensjonistene her i landet får bedret sine vilkår

Mange oppgaver
Pensjonistforbundet har programfestet en rekke arbeidsoppgaver i sitt handlingsprogram. Davidsen tok opp både samhandlingsreformens betydning, tannhelsetjeneste, etablering av brukerutvalg/tilsynsutvalg og behovet for flere enerom og styrking av bemanningen.

Ingen selvfølge
- De fleste av oss vil bo hjemme så lenge som mulig og leve livet slik vi er vant med. Men når tiden kommer for at vi trenger hjelp, så må den være til stede. Jeg savner for eksempel en styrket geriatrisk kompetanse i verdens beste helsevesen. Den velferden vi har i dag må vi ikke ta som en selvfølge og vi lover å passe på at pensjonistenes rettigheter blir ivaretatt, avsluttet den nye forbundslederen, Jan Davidsen.

Tekst og foto: Leif Andersen, Demokraten

 

0 resultater