Kaffe og livlig prat hører med på møtene. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Eldrepolitikk og svingom på septembermøtet i Nordre

Nær 70 medlemmer var på plass da månedens medlemsmøte startet i Nordre Ringsaker pensjonistforening. På programmet sto orientering om forbundets nye handlingsprogram, men det ble også tid til dans og sosialt samvær.

Etter at leder Bernt Bjerklien hadde åpnet møtet og sekretær Lilly Skaug hadde lest referat fra medlemstur til Finnskogen og fra forrige medlemsmøte, fikk fylkessekretær Finn-Åge Løvlien ordet.
Han foretok en gjennomgang av hovedpunktene i handlingsprogrammet som Landsmøtet 2015 vedtok.

Innen økonomi krever forbundet at minstepensjonene løftes til 250.000 kroner for å komme over FN's relative fattigdomsgrense. Det stilles også krav om at 0,75% underregulering av pensjonene må tas bort og at pensjonistene skal få samme minstefradrag som lønnstakere.

Innen helse og omsorg krever PF en nasjonal bemanningsplan og at alle med påvist medisinsk behov skal ha lovfestet juridisk rett til sykehjemsplass. Forbundet foreslår også krav om vandelsattest for ansatte innen helse og omsorg. Mange ønsker å bo lenge hjemme. Da må kommunene ha gode nok hjemmetjenester.
Forbundet krever mer penger til den kulturelle spaserstokken.

Eldrerådene viktig
- Dere må stille gode kandidater til det nye eldrerådet, og bruk eldrerådet aktivt. Send inn saker dere brenner for slik at rådet kan påvirke kommunen, sa Løvlien som ble overrakt blomster og takk etter foredraget.

Flinke damer bød på delikate snitter og velsmakende kaffe. Og etter at utlodningen var unnagjort, entret det faste møteorkesteret "Ring Bælj og Streng" scenen, og straks var golvet fylt av danseglade medlemmer.


 

 

 

0 resultater