Å prioritere betyr ikke å la eldre ligge å dø

Det er skremmende perspektiver som leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, kommer med i BT 27. juli, når han skriver om prioriteringer i helsevesenet, og spesielt helsetapskriteriet. Slik vi leser innlegget, skal syke over 80 år bare ligge og dø, og ressursene kan brukes på rusmisbrukere, psykisk syke og MS-pasienter. Det kan umulig Hustveit ha ment.

Innlegget til Tord Hustveit har tittelen "Hvem skal leve og hvem skal dø?". Etter at Nordheim-utvalget la fram sin utredning om helseprioriteringer, var det spesielt helsetapskriteriet som «fikk gjennomgå» av høringsinstansene, deriblant Pensjonistforbundet. Og vi er glad for at Regjeringen lytter til høringene, og velger å utrede dette temaet grundigere.

"Helsetap" betyr for eksempel at en syk 40-åring vil ha 45 år å "vinne" på behandling, mens en 80-åring vil ha fem år å "vinne". Som kriterium for prioriteringer innen helsevesenet vil konsekvensen da være at den med flest år å "vinne" skal ha behandling først, altså 40-åringen.

Hvorfor går organisasjoner som Pensjonistforbundet imot helsetap som kriterium for prioriteringer i helsevesenet? Vi mener at praksis innen helsevesenet i dag er god. Det er i dag tilstanden til den enkelte pasient som avgjør behandling, ikke antall gjenstående leveår, som helsetap egentlig er uttrykk for. Det er, heldigvis, mange personer på 80 år her i Norge som har mange gode år foran seg. Vi kan ikke ha et helsevesen som stempler mennesker på 80 år som utgått på dato, uten rett til livsforlengende behandling. Et samfunn som ikke vil prioritere å behandle 80-åringer, er ikke et samfunn tuftet på verdier som medmenneskelighet og menneskeverd.

Å prioritere innen helsevesenet betyr ikke at vi skal si ja til å behandle rusmisbrukeren og nei til å behandle 80-åringen. Alle skal ha rett til god behandling og omsorg av helsevesenet i Norge. Så kan vi i Pensjonistforbundet akseptere at 80-åringen kanskje ikke får tilbud om den aller mest avanserte behandlingen.

Pensjonistforbundet håper ikke at debatten om helseprioriteringer blir en generasjonskamp. For det er ikke slik at vi ikke har ressurser nok til å gi både eldre og yngre en god helsetjeneste i Norge. Vi vil på det sterkeste advare mot at diskusjonen skal være på nivået «Hvem skal leve og hvem skal dø», som Unge Venstre-lederen bruker som tittel på sitt innlegg. Det blir som med datomerking av mat; Du er kanskje «best før» du er 80 år, men du har ikke gått ut på dato og må kasseres. Pensjonistforbundet vil at eldre skal kjenne seg trygge på at de skal få en verdig og god behandling, også etter at de har fylt 80 år.

Les innlegget som sto i Bergens Tidende 27. juli 2015 her.

Les høringssvaret som Pensjonistforbundet har avgitt om prioriteringer i helsevesenet.

0 resultater