Jan Davidsen er ny leder av Pensjonistforbundet

Jan Davidsen er valgt til ny leder av Pensjonistforbundet. Liv Thun fortsetter som 1. nestleder og Ragnhild Marie Hagen er ny 2. nestleder. Det ble også valgt nytt sentralstyre og ny kontrollkomite.

Jan Davidsen er 65 år og har tidligere vært leder av Fagforbundet i 20 år (1993-2013). Han er opprinnelig brannmann og begynte sin politiske virksomhet i Brannmennenes Fagforening i (daværende) Norsk Kommuneforbund i Bergen. Davidsen har også vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet og LOs sekretariat. Han erstatter Borge Rørvik som har ledet Pensjonistforbundet i to perioder fra 2009.

Liv Thun ble gjenvalgt som 1. nestleder og Ragnhild Marie Hagen valgt som ny 2. nestleder. Landsmøtet vedtok tidligere i denne uka at Forbundsstyret og Arbeidsutvalget erstattes med et nytt sentralstyre med 7 medlemmer. Fem medlemmer ble valgt på landsmøtet og to velges senere av Fagforbundet. I dag ble følgende fem valgt inn i det nye sentralstyret:

  • Jan Davidsen, Hordaland, leder
  • Liv Thun, Nord-Trøndelag, 1. nestleder
  • Ragnhild Marie Hagen, Oslo, 2. nestleder
  • Terje Aasterud, Buskerud
  • Oddbjørg Morseth, Hedmark

Som varamedlemmer til sentralstyret ble følgende to valgt:

  • Sigmund Renshus, Nordland
  • Svenn Manum, Rogaland

Forbundsledelsen og sentralstyret er valgt for perioden 2015-2018. Det ble også valgt ny kontrollkomite. Navnene på medlemmene i den blir lagt ut på Pensjonistforbundets nettsider.

0 resultater