Regjeringspartiene på Stortinget har doblet tilskuddet til aktivitetssentre

Regjeringen dobler tilskuddet til aktivitetssentre

Regjeringspartiene på Stortinget har doblet tilskuddet til aktivitetssentre fra dagens 10 millioner kroner til totalt 20 millioner kroner under behandlingen av revidert statsbudsjett.

Denne gledelige nyhetene har lekket ut fra denne ukas forhandlinger om revidert statsbudsjett. Hvert år leverer Pensjonistforbundet sine krav til statsbudsjettet. Ett av Pensjonistforbundets krav for 2015 var at tilskuddet til aktivitetssentre for eldre tredobles i stortingsperioden. 
- I 2013 fikk Pensjonistforbundet på plass 10 millioner, og nå ser det ut til av vi har fått på plass ytterligere 10 millioner til å styrke kapasiteten og utviklingen av aktivitetssentre. Dette innebærer en fordobling av tilskuddet, og er en seier for landets pensjonister, sier Pensjonistforbundets Tone Bye, som er prosjektleder for aktivitetssentre.

… vi har fått på plass ytterligere 10 millioner til å styrke kapasiteten og utviklingen av aktivitetssentre.

 

Tone Bye, prosjektleder for Morgendagens aktivitetssenter

Viktig tiltak 

Det er viktig at det tilrettelegges for en aktiv og sunn aldring. Her spiller utviklingen av aktivitetssentre en avgjørende rolle. Aktivitetssentrene er en viktig sosial møteplass og fremmer livsglede, samhold og utvikling for landets eldre. Sentrene bidrar til å motvirke ensomhet, inaktivitet og unødvendig sykdomsutvikling. De begrenser og hindrer at sosiale og helsemessige problemer får utvikle seg. De fremmer eldre som en viktig og nødvendig ressurs i lokalsamfunnet. Sentrene bør derfor være et sentralt tiltak for å løfte folkehelsa blant den eldre befolkningen i fremtidens Norge.  

Fremtidsrettet

- Hvis vi i fremtiden klarer å styrke tiltak som bidrar til at flere holder seg friske lengre, må vi satse på en tydelig videreutvikling av dagens eldre- og seniorsenter til aktivitetssenter, sier Tone Bye.
Pensjonistforbundet ser på det som ekstra gledelig at Regjeringen lytter til organisasjonene og - gjennom bevilgningen i revidert statsbudsjett - ytterligere satser på å utvikle aktivitetssentre. 
Pensjonistforbundet trekke frem det viktige behovet for innovasjon og nytenking ved sentrene. Det gjelder informasjonstiltak som synliggjør tilbudet i lokalsamfunnet. Vi trenger nytenking i forhold til aktiviteter og tilbud tilpasset morgendagens eldre, frivillig deltagelse og forståelsen av eldre som en ressurs i sentrene og i lokalsamfunnet.  

 

0 resultater