Fylkesleder Else Bjørg Thorbjørnsen og kåsør Åshild Ulstrup

 Sommerstevne på Gjennestad

181 deltok på sommerstevne 29.5.2015

 

Referat Gjennestadstevne 29. mai 2015 kl. 10 – 15

Tilstede 181 personer

 var italienskfødt imponerte med å synge solo: Tre store slagere som fikk trampeklapp:  «Marina Marina», «Volare» og «Sole mio».Fylkesleder Else Bjørg Thorbjørnsen ønsket velkommen til nydelige Gjennestad og presenterte dagens program. Hun fortalte at det var i alt 7 delegater fra Vestfold som skulle delta på landsmøtet på Gardermoen i juni – hvor flere saker fra Vestfold skal behandles. Før hun overlot ordet til Vestfolds fylkesordfører Per Eivind Johansen var det allsang:

«Se Norges Blomsterdal.»               

 «Aktuelle saker i vårt fylke»

Fylkesordfører Per Eivind Johansen åpnet med å si at han ønsket å ta oss med på en liten reise i fylket vårt.  Han snakket om viktigheten av E18 utbyggingen, Intercitytriangelet, viktige havner som Larvik, Sandefjord og Horten. Flyplass, (Torp er nest størst i landet.) Han var innom ansvaret til fylkeskommunen: Videregående skoler, fylkesveier, (det har blitt mye ny asfalt rundt omkring i fylket etter at fylkeskommunen overtok ansvaret i 2010). Fylkeskommunen har også ansvaret for Tannhelsetjenesten og Vestfolds kulturarv. Bl. a. er krigshistorien verd å ta vare på.  Sist men ikke minst: Han påpekte at det er viktig å heve statusen til eldrerådene i kommunene og var opptatt av å innlemme eldrerådene og Funksjonshemmedes Råd i folkevalgt opplæring.

Allsang: «Mellom bakkar og berg

Kåseri  «Alder ingen diagnose»    

Metatekst

Åshild Ulstrup, (81) kjent fra NRK, snakket om « å ikke gi bort nøklene til eget liv.»  Hun mente at eldre har to valg: Å sitte ubrukelig foran TV’n eller å bli en spennende nybegynner! -  Et tankevekkende foredrag som fikk tilhørerne til alt fra å nikke gjenkjennende til å åpne latterdøra på vid gap.

Servering av lapskaus.

Salg av årer

Kaffe

Korsang         

Sangkoret Regnbuen fra Holmestrand med dirigent Arnstein Øverland. Koret bestående av 21 seniorer sang kjente og kjære sanger hvor salen ble invitert til å synge med.  Et av medlemmene som  var italienskfødt imponerte med å synge solo: Tre store slagere som fikk trampeklapp:  «Marina Marina», «Volare» og «Sole mio».

Trekning og avslutning

Gjennestad 29.5.2015

Else Bjørg Thorbjørnsen                                               Anne M. Sundstrøm

Fylkesleder                                                                            Fylkessekretær

 

 

0 resultater