Ole Leif Sandnes og Margrete Ringerike fra Nord-Odal får veiledning av instruktør Leif Bjørklund. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Vårens redigeringskurs i gang i Hedmark

PF Hedmark skolerer denne våren foreningene i redigering av egne nettsider. Sørfylket var først ut med kurs i Kongsvinger, og innen sommeren har hele Hedmark vært med på opplæringen.

 - Vordende pensjonister bruker nettet til å søke informasjon,- de leser i stadig mindre grad nyheter på papir. Derfor må dere bruke deres egne nettsider til å fortelle om hva dere driver med og hvilke tilbud dere gir! Slik åpnet kursleder og fylkessekretær Finn-Åge Løvlien samlingen for foreningene i Solør-Odal.

I løpet av fire hektiske kurstimer lærer deltakerne å produsere nyhetsartikler og legge dem ut på foreningenes egne nettsider. Dette kan være stoff fra møter og arrangementer, turer eller saker som foreningen arbeider med. På kurset lærer de også å knytte bilder og andre vedlegg til artiklene.

Presentasjon av kommende arrangementer inngår også i vårens kurs, samt en oppfriskning av hvordan medlemsregisteret skal ajourføres.

Kursene fortsetter i Trysil (27/4), Brumunddal (4/5), Tynset (8/5), Stange (20/5) og Elverum (27/5).

0 resultater