Strandsitjaren 14. april 2015

Medlemsmøte 14.april 2015

Tema på møtet: Lokalmedisinsk senter

Det møtte 30 medlemar frå heile bygdi. Leiaren ynskte velkomen, og som vanleg var det song med tonefylgje av Elle, både ved opning, undervegs og til avslutning.

Vivian Kvam, dagleg leiar ved Sogn Lokalmedisinske Senter, gav oss ei interessant innføring i oppgåvene og arbeidsmåtane til det nye lokalmedisinske senteret. Ho la spesielt vekt på kva endringar publikum møtte når dei kontakta legevakt og legevakttelefonen.

Etter dette vart det servert middag, og som vanleg var det utlodning før møtet vart avslutta,

0 resultater