Nestleder Sigmund Jessen (til v) deler ut gavesjekker til  fire foreninger: Elna Andersen (Vadsø), Tor Magne Olsen (Hammerfest), Ruth Johansen (Tana) og Aina Hanssen (Lakselv og omegn).

Gode ververe hedret

Under årsmøtet ble fire lokalforeninger hedret for god verveinnsats i 2014.

Følgende foreninger fikk overrakt vervepremie for 2014:

Hammerfest PF kr 500 (10 medl)

Lakselv og omegn PF kr 1.000 (22 medl)

Tana kr 500 (13 medl).

Vadsø kr 500 (13 medl)

Tallene viser netto økning i medlemstallet gjennom året.

0 resultater