Tore-Lars Bryne

Tore-Lars Bryne ny leder

På årsmøtet 23. februar 2015, ble Tore-Lars Bryne valgt som ny leder i Liaaen Pensjonistgruppe.

Styret etter årsmøtet:

Leder: Tore-Lars Bryne (ny)

Nestleder: Per E storhaug

Kasserer: Bjørn W. Hellevik

Sekretær: Arve Berg

Styremedlem: Inge R. Fivelstad

Varamedlemmer:

Egil M Ormseth

Roar Rotevatn (ny)

Jan Ove dyrkorn (ny)

0 resultater