ÅRSMØTE 2016 I ROGALND 

Årsmøte 2016 i Rogaland

Årsmøte for 2016 ble holdt 15. mars på Victoria Hotell i Stavanger

På årsmøtet deltok 1. nestleder i Pensjonistforbundet, Liv Thun, som informerte om Pensjonistforbundets pågående arbeid med utgangspunkt i Handlingsprogrammet som ble vedtatt på Landsmøtet 2015 og er vårt arbeidsdokument fram til 2018.

Hun fremhevet det gode arbeidet ute i lokalforeningene, og kom videre med en appell til alle lokalforeningene om å sette en sak fra Handlingsprogrammet på hvert møte.

Vi er inne i en periode med stor utvikling av Pensjonistforbundet med positiv økning av medlemsmassen. Målet over tid er å øke antall medlemmer fra 210 000 til 650 000. Allerede i år har vi fått ca. 12 700 nye medlemmer!

Selv om vi som den største interesseorganisasjon for eldre i Norge, ikke har forhandlingsrett på folketrygden. Denne retten ble fjernet da pensjonsreformen ble innført i 2011. Kampen for å få den tilbake blir den viktigste saken for Pensjonistforbundet denne våren.

Pensjonistforbundet er opprettet med det formål å samle alle pensjonister i et forbund, for at de i gfellesskap gjennom forbundet skal kunne ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, hjelsemessige og kulturelle interesser. Pensjonistforbundet skal arbeide aktivt for å skape best mulige forhold for pensjonistene og for at pensjonistenes stilling i samfunnet skal bli styrket.

Både regnskap for 2015 og budsjett for 2016 ble vedtatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 resultater