Kommersialiseringen av eldreomsorgen var tema for Stortingets spørretime.


Sykehjem i spørretimen på Stortinget

Kommersialisering, privatisering, bemanningsnorm, valgfrihet og kvalitet var alle ord som ble brukt i Stortingets spørretime i dag, der eldreomsorg var første sak på programmet og statsministeren svarte.

 Det var Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, som startet med å spørre statsministeren om erfaringer med kommersialisering av sykehjem, og om det kan føre til en todelt omsorgstjeneste som rammer de pleietrengende og sårbare eldre. Bakgrunnen for spørsmålet var oppslaget i Dagsrevyen 2. mars, der en sønn betalte en sykepleier 7000 kroner natten for at moren skulle få hjelp. Moren var på sykehjem, der en hjelpepleier hadde ansvaret for 19 pleietrengende eldre.

Statsminister Erna Solberg svarte at både kontroll av sykehjemmene og valgfrihet er viktig i eldreomsorgen. Men hun varslet samtidig at regjeringen er opptatt av å løfte kvaliteten innen eldreomsorgen, derfor arbeider regjeringen med et helse- og omsorgsregister.

Brukertilfredshet

Gahr Støre viste i sitt oppfølgingsspørsmål til at statsministeren ikke svarte på spørsmålet, om erfaring med privatisering og kommersialisering av omsorgstjenesten, blant annet i forhold til lav bemanning og antall ufaglærte.

-Det er ikke forskjell på offentlig og privat omsorg, svarte Solberg.

Det var en rekke stortingsrepresentanter som benyttet anledningen til å spørre statsministeren om eldreomsorgen i Norge, med bakgrunn i reportasjen på Dagsrevyen.

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knudsen (Ap) spurte statsministeren om erfaringene fra Sverige, der privatisering av eldreomsorgen har ført til at politikere til og med fra Moderaterna nå spør om det har gått for langt. Lokalt baserte tiltak i Sverige har i all hovedsak blitt overtatt av store kommersielle konserner.

Statsminister Solberg viste til at Norge har et lite innslag av konkurranseutsatte omsorgsinstitusjoner for eldre, men at de private institusjonene har høy brukertilfredshet.

Bemanningsnorm

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) etterlyste tilstrekkelig bemanning i institusjonene, og flere spesialister innen geriatri. Til dette svarte statsministeren at det var behov for et kvalitetsløft innen omsorgssektoren, og at dette var noe regjeringen jobber med i den kommende primærhelsemeldingen.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) etterlyste norm for grunnbemanning i sykehjemmene, mens Audun Lysbakken (SV) var bekymret for om det er et begynnende klasseskille i eldreomsorgen. Han viste til at SV ikke har vært tilhenger av en bemanningsnorm på sykehjem, men at partiet nå tenker nytt om dette spørsmålet.

Statsministeren mente at det er en stor variasjon mellom de som bor på sykehjemmene, derfor kan bemanningsnorm være vanskelig.

Bekymret

- Pensjonistforbundet er bekymret for bemanningssituasjonen og kvaliteten på sykehjemmene, slik vi blant annet så det i NRKs reportasje, og ser frem til at regjeringen nå leverer på dette, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet.

 

 

0 resultater