Pensjonistforbundet har levert høring om prioriteringer i helsetjenesten.

Eldre bakerst i helsekøen med ny prioritering?

Pensjonistforbundet ber om at «helsetap» som kriterium for prioriteringer i helsetjenesten må forkastes. Organisasjonen frykter at eldre pasienter blir taperne i det fremtidige helse-Norge.

I sitt høringssvar til NOU 2014:12 «Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten», foreslår Pensjonistforbundet at «helsetap» som kriterium for hvem som skal ha rett til behandling i helsevesenet må legges bort. I utredningen er det lagt opp til tre prinsipper for prioritering: helsegevinst, ressursbruk og helsetap. Helsetap er basert på 80 gode leveår for alle. Det betyr at en 70-åring vil ha 70 gode leveår og 10 år igjen å tape, mens en yngre person har flere år å vinne.

Pensjonistforbundet stiller spørsmål om det er rettferdig å la være å gi helsehjelp til eldre, fordi andre grupper vil ha større helsetap. «Et prinsipp for rettferdig fordeling etter vår oppfatning, er å sikre at alle får helsehjelp når det er til god nytte for dem og de selv vil, og med et akseptabelt ressursforbruk», skriver organisasjonen i sitt høringssvar.

De vanskelige valgene

Slik Pensjonistforbundet ser det, vil bruken av «helsetap» som kriterium gjøre at yngre pasienter vil bli prioritert foran pasienter i høyere aldersgrupper. Og der det foreligger eksempelvis ett donorhjerte, og flere pasienter er aktuelle mottakere, er det rimelig å tilby hjertet til den pasienten som har størst «helsetap». Men hva hvis årsaken til behovet for nytt hjerte er selvpåført sykdom. Skal fortsatt den med størst «helsetap» prioriteres? Pensjonistforbundet synes ikke utvalget har løst slike dilemmaer på en rettferdig måte. I tillegg ber Pensjonistforbundet om at tannhelsetjenester også blir tatt inn i utvalgets arbeid.

«En viktig del av vår levestandard er tryggheten om at vi vil bli tatt godt hånd om av helsetjenesten når vi blir syke, selv når vi er over 80 år», skriver Pensjonistforbundet i høringssvaret.

 

0 resultater