Tre blåsere fra Kulturskolen io Tromsø åpnet med musikk av Joseph Hayden

Åpent møte i Tromsø 19. januar

Pensjonistforbundet Troms arrangerte åpent møte i samarbeid med forbundet sentralt. Foredragsholdere var generalsekretær Harald Olimb Norman og konsulent Tone Bye.
Jan Sveen fra Active Travel orienterte om Pensjonistforbundets medlemsreiser.
 

Tone Bye

Morgendagens aktivitetssentre og morgendagens pensjonister.

Tone Bye holdt et engasjert foredrag om temaet. Hvordan skal aktivitetssenter for unge eldre legges til rette. Prosjektet arbeider med å innhente ideer og forslag fra unge eldre til aktiviteter som er interessant for denne gruppen. Prosjektet er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Røde Kors, Høyskolen i Telemark og Røa eldresenter i Oslo. Foredraget vakte engasjement i forsamlingen, og mange deltok med spørsmål og kommentarer i etterkant.

 

Generalsekretær Harald Olimb Norman

 Eldrepolitiske utfordringer og aktiv alderdom.

Pensjonistforbundet har mange viktige saker for den eldre generasjonen på sin agenda. Utfordringen er å spisse budskapet til myndighetene for å bli hørt og tatt på alvor. Norman ga en tydelig og engasjerende gjennomgang av forbundets satsinger. Forsamlingen stilte mange spørsmål og ga mange interessante kommentarer til generalsekretæren.

Flere av møtedeltakerne ga uttrykk for svært godt utbytte av foredragene og oppklarende svar i etterkant.

0 resultater