Fakta om Lørenskog Pensjonistforening.

Pensjonistforeningen ble stiftet 4 september 1954 under navnet Lørenskog Venner.

De første medlemsmøtene ble holdt på søndager i forskjellige lokaler i bygda. Det første styret besto av følgende: Formann: Hermann H. Skram. Sekretær / Viseformann: Einar Winnje. Kasserer: Hjalmar Jørgensen. Styremedlemmer: Øistein Elligsen og Martha Venneli. Varamann: Edvin Kristiansen. Revisorer: Halvor Midtbø. Ved årsskiftet 54 – 55 var det innmeldt 56 medlemmer og medlemstallet økte sakte men sikkert.Ved innmelding måtte en betale 50 øre og en månedlig kontinget på kr. 1.- for enslige og kr. 1,75.- for gifte med fritakelse for kontingent ved sykehusopphold. Foreningen kom tidlig med i Akershus krets av Trygdeforeningen.Senere ble navnet Norges Pensjonistforbund. I 1966 forandret foreningen navn til Lørenskog Pensjonistforening. Foreningen aktiviserte medlemmene. Helt fra starten har det vært komiteer i arbeid: Finanskomite Arrangementskomite, syke- og besøkskomite, bingogruppe, underholdningsgruppe, eget sangkor og Leikarring som ble stiftet i 1977. 50 års jubileet ble feiret på Losby Gods 2004 med 120medlemmer tilstede. I 2004 hadde foreningen 228 medlemmer. I jubileumsåret var følgende komiteer i full aktivitet: Festkomite, kulturkomite, aktivitetskomite, mottakelseskomite. Av andre aktiviteter har vi leikarring, bowlinggruppe, biljardgruppe og spasserstokkgruppe. 55 års jubileumet ble feiret på Olavsgård Hotell 2009 med 134 medlemmer tilstede. Medlemstallet i 2009 var på 274.
Foreningens ledere gjennom årene har vært: Herman Skram 1954-1955. Karl Johan Olsen 1955-1956. Gulbrand Ruud 1956-1957. Olaf Brynhildsen 1957-1964. Grete Kristoffersen 1964-1965. Dagny Haug 1965-1968. Olava Fiskerud 1972-1976. Alf E. Wahl 1976-1985 Birger Amnæs 1985-1988. Jørgen Høgetveit 1988-1993.Knut Nordby 1993-1995. Liv K, Westli 1996- 1.halvår 2000. Øyvind Engebretsen 2. halvår 2000. Hilde M. Aanerud 2001- Juni 2007. Paul Solberg juni 2007 - 2011.  Liv Kristoffersen 2011 - 2014.  Klara Pedersen  2014 osv.
Medlemstallet for 2013 var på 356.

0 resultater