Krever handling etter avdekking av brudd på menneskerettigheter i eldreomsorgen

Gjennom en ny serie «Her svikter Norge» har NRK tatt for seg tilstanden i norsk eldreomsorg og dokumenterer en rekke grove tilstander og mangler. Nå krever Pensjonistforbundet handling.

 

Søndag 30. november la NRK fram et omfattende dokumentasjonsarbeid om mangler i norsk eldreomsorg. Et knippe journalister har tatt for seg forskningsrapporter og offentlige dokumenter som beskriver norsk eldreomsorg både i hjemmetjenesten, spesialhelsetjenesten, tilbudet i sykehjem og andre deler av helsetilbud til eldre. Du kan lese om hva de finner her.

Blant funnene som avdekkes, går det blant annet fram at det i dag er en alt for lav bemanning i hjemmetjenestene, omfattende og til dels grove brudd på menneskerettighetene overfor eldre på norske sykehjem, mangelfulle tjenester ved sykehusene, samt lite kunnskap om eldre sin psykiske helse.

– Må føre til handling

– Selv om funnene NRK peker på ikke er ukjente for oss, er det svært grove mangler det pekes på. Særlig når vi vet så inderlig godt at i hver statistikk og bak hvert tilfelle ligger det en enkeltskjebne – og ofte også pårørende som lever med uverdighet for sin kjære. Nå forventer vi at politisk ledelse både på statlig, fylkes- og kommunalt nivå reagerer, sier Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Han berømmer NRK for det arbeidet som er gjort og for at de setter søkelys på mørke deler av norsk eldreomsorg.

– Som organisasjon for de som rammes, har vi tro på at en slik oppmerksomhet fører til bevisstgjøring og handling. Dette arbeidet er viktig for det i tillegg til å peke på mangel på ressurser, også peker på mangelfull kvalitet i eldreomsorgen. Vi er nødt til som samfunn å stille spørsmål om det er på denne måten vi ønsker å behandle våre eldste, sier Norman.

Ikke helsvart

Noen av rapportene NRK baserer sine funn på er flere år gamle, men de er likevel de siste som er kommet på sine områder. Norman tror ikke situasjonen er endret betraktelig i dag.

– Når sånne saker rulles opp er det viktig å også huske på at ikke alt er helsvart og at svært mye bra også skjer i norsk eldreomsorg. Tusenvis av mennesker legger ned et fantastisk arbeid hver eneste dag. Likevel ser vi gjennom tydelig at det er behov for forbedringer og det er viktig at disse sannhetene som vi som organisasjon stadig blir stilt ovenfor, faktisk også blir lest av de som tar beslutninger, sier Norman.

Helseminister Bent Høie sa i Politisk kvarter i NRK mandag 1. desember at de nasjonale tilsynsrapportene som kommer, i for liten grad blir tatt på alvor av politisk ledelse i kommunene og at for lite gjøres for å undersøke om feilene gjøres i den enkelte kommune.

 

0 resultater