Informasjon til direktemedlemmene i Vest-Agder

Brosjyre sendes alle direktemedlemmer

Pensjonistforbundets direktemedlemmer er overført til fylkene. Fylkesleder Grethe Wathne håper at dette kan bidra til en tettere og mer personlig kontakt på lokalplanet.

 I disse dager sender fylkesstyret ut en informasjonsbrosjyre til alle direktemedlemmene i fylket. Den gir en oversikt som viser de ulike lokalforeninger i fylket, med navn og adresse til de enkelte ledere.

Den forteller også litt om aktiviteten i lokalforeningene.

0 resultater