Pensjonistforbundet kjemper for å få tilbake Den kulturelle spaserstokken

Kulturarrangementer og aktivitetstilbud for eldre landet over står nå i fare for å forsvinne, etter at regjeringen kuttet støtten til Den kulturelle spaserstokken i årets statsbudsjett. – Dette frarøver svært mange eldre viktige lyspunkt i hverdagen, sier Pensjonistforbundet, som lover å ta opp kampen.

Se linker nedest i saken til debatter med generalsekretær Harald Norman i Dagsnytt 18 og P1+ på NRK om Den kulturelle spaserstokken.

 

Gjennom Den kulturelle spaserstokken har staten siden 2007 gitt støtte til kulturtiltak for eldre i landets kommuner.  Regjeringen foreslår å avvikle ordningen fullstendig i årets statsbudsjett. Pensjonistforbundet fortviler og er redd aktivitetstilbud for eldre landet over nå står i fare for å forsvinne, slik Aftenposten omtaler.

– De pengene som nå i sju år har gått til å skape kulturelle arenaer for eldre i deres egne miljøer, har med tiden vært med på å bygge opp faste arrangementer, som konserter, aktivitetsdager og turer. Dette er tiltak som sprer en enorm glede og samhold, og som betyr mye i hverdagen til mange eldre mennesker i Norge. I tillegg vet vi at disse pengene også har gitt grobunn for et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten mange steder, og på tvers av sektorer som kultur og helse, derfor mener vi det vil være helt hodeløst av regjeringen å fjerne dette, sier Harald O. Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

I den daglige diskusjonen om eldre menneskers helse legger vi ofte vekk på sykdom, framfor å jobbe med hva vi kan gjøre for å hjelpe mennesker til å bevare helsa så lenge som mulig. 

 

Harald O. Norman, generalsekretær Pensjonistforbundet.

Den kulturelle spaserstokken har mottatt støtte på statsbudsjettet i likhet med for eksempel Den kulturelle skolesekken og posten til Kulturbygg. Den kulturelle spaserstokken er det eneste av disse tiltakene som i år står i fare for å miste sin støtte. Siden det ble kjent at ordningen kan ryke fra neste år, har Pensjonistforbundet mottatt en rekke henvendelser fra frivillige i lokallag og andre tillitsvalgte som frykter for at etablerte arrangementer i deres nærmiljø ikke vil overleve uten støtte fra Den kulturelle spaserstokken.

– Kultur forebygger demens

Norman peker på at forskningsmiljøer fra hele verden argumenterer for at kultur har en forebyggende effekt på folks helse, og for eksempel kan være med på å forebygge demens.

– I den daglige diskusjonen om eldre menneskers helse legger vi ofte vekk på sykdom, framfor å jobbe med hva vi kan gjøre for å hjelpe mennesker til å bevare helsa så lenge som mulig. Kultur er noe vi vet er helsefremmende, også fordi det bringer mennesker sammen og er viktig for de som tilbringer mye tid alene. Derfor håper vi nå regjeringen vil tenke framover og fortsette å gi eldre mennesker glede gjennom kulturelle sammenkomster, sier Norman.

Se Harald Norman i debatt med Høyre i Dagsnytt 18, ved å følge denne linken.

Hør Norman kommentere Den kulturelle spaserstokken i P1+ sin Frokostsending her.

 

Fakta om «Den kulturelle spaserstokken»

  • Ordningen har til hensikt å bringe kultur ut til der eldre er - både til foreninger og institusjoner - og har mange steder fungert i samarbeid mellom omsorgssektoren og kultursektoren.
  • Midlene til Den kulturelle spaserstokken blir delte ut etter søknad fra kommunene. I alt ble det arrangert kulturtiltak for eldre i 387 kommuner i landet i 2013, som følge av Den kulturelle spaserstokken.
  • Den kulturelle spaserstokken utgjorde i fjor 29,8 millioner kroner. Med 14,9 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett og 14,9 millioner kroner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

0 resultater