Sentrale aktører. Fra venstre Gjertrud Gåsvatn, dikt, Eistein Bæverfjord, film og trekkspill, Olav Helgetun, Rindal Pensjonistlag, og Ragnhild Stavne Bolme, Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Eldredagen 2014 i Rindal

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og Rindal Pensjonistlag gikk sammen om å feire eldredagen, som er den 1. oktober, på Åpen dag den 2. oktober. Her var det orientering om Aktivitetssenter for eldre, filmframvisning og diktlesing.

Du kan lese og se bilder fra eldredagen  ved å klikke trollheimsporten.no

0 resultater