Vil ha øremerkede midler til drift av sykehjem

Fra 2005 til 2013 økte antall sykehjemsplasser kun med 567, viser nye tall Aftenposten har funnet fram til. Dette utgjør kun én ekstra plass i gjennomsnitt i hver kommune. – Et tragisk resultat, mener Pensjonistforbundet.

 

– Dette er ikke annet enn tragiske tall, som absolutt ingen regjering kan være fornøyd med. Det er tragisk for den enkelte som ikke får den pleien og omsorgen vi i Norge har krav på etter lov. Og, det er tragisk for norske kommuner som daglig blir tvunget til å bryte loven fordi de ikke har mulighet til å sørge for nødvendig helsetjenester til alle som trenger det, sier Harald O. Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Han etterlyser nå at alle partier på Stortinget tar ansvar.

– Først og fremst viser denne nedslående utviklingen at vi trenger et tverrpolitisk løft i eldreomsorgen. Partipolitikken må legges til side, og vi må få et tilsvarende løft som vi i sin tid fikk for barnehagene, sier Norman.

Håper ny regjering vil ta ansvar

– Nå har vi fått en ny regjering som har lovet å satse på eldreomsorg, og vi håper de vil innfri på dette feltet. Men nye tall fra Husbanken viser at det holder ikke bare å øke investeringstilskuddet, det ser ikke ut til å bli flere sykehjemsplasser av det, fordi kommunene ikke har råd til selve driften. Derfor mener vi i Pensjonistforbundet at vi må tenke i nye baner, og at vi trenger øremerket tilskudd til drift av sykehjem, sier Norman.

– Må tenke nytt om eldreomsorg

Norman mener det evig kappløpet etter sykehjemsplasser er et bilde på at vi trenger å tenke nytt om eldreomsorgen.

– Fortsetter politikerne bare å sloss om hvordan de teller plasser og velger bare å fokuser på produktivitet og effektivitet, blir det vanskelig å møte framtiden når vi vet hvordan demografien vil utvikle seg. Beviset på dette er at omsorgstjenestene slik vi kjenner de i dag, ikke er mer enn 40-50 år gamle, og de har vært gjennom stor utvikling.

Han viser til tall som viser at vi på 40 år har gått fra 20 000 til 130 000 årsverk innen pleie og omsorg. Og at tjenestene har gått fra å i hovedsak være institusjonsbasert, til at vi i dag bruker mer ressurser på hjemmetjenester.

– Skal vi få til denne utviklingen krever må satses på nytenkning og forskning. For at vi skal imøtekomme de behovene som er viktig for den enkelt, er det viktig at de eldre blir hørt i utviklingen, sier Norman.

Les saken fra Aftenposten her.

0 resultater