Lyst på livet starter nå

I disse dager læres det opp en rekke Lyst på livet-ledere, og mange sirkler går i gang i kommuner landet over. Bli med på det populære opplegget som har til hensikt å skape gode vaner som gir styrke og glede livet ut! 

Gjennom «Lyst på livet» arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet ved å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. De skaper månedlige treffsteder, som kalles Livscafeer, hvor tanken er at gruppens egne medlemmer bevisstgjør og deler kunnskap seg imellom. De lærer en enkel metode for å utvikle nye vaner som styrker helsa og skape større livsglede. Sirklene tar for seg fire viktige livsområder; sikkerhet og trygghet, sosialt nettverk, mat og drikke, samt fysisk aktivitet.

Livscafeene har til hensikt å gi nye muligheter. Deltakerne inspirerer hverandre ved å dele tips og erfaringer. Ved å rette fokus mot ressurser og egne muligheter i et hyggelig felleskap, styrkes livsglede og helse. Pensjonister fungerer selv som sirkelledere, og lokale koordinatorer fra kommunen legger til rette og gir støtte. Ansatte fra kommunen bidrar også med korte inspirasjonsforedrag.

Mange grupper nekter å slutte fordi de synes det er så hyggelig og meningsfullt å være sammen på denne måten.

 

Trulte Konsmo, prosjketleder Lyst på Livet

Bli med og bli sirkelleder!

Lyst på livet stammer fram Sverige, hvor det er en stor suksess og er meget populært blant pensjonister. Her til lands er Lyst på livet drevet fram av Kunnskapssenteret, og det ble første gang arrangert i Norge i Sandefjord kommune i 2011, med støtte fra Pensjonistforbundet.

På tre år er Lyst på livet spredd til 55 kommuner i 14 fylker, og i disse dager startes flere dagskurs med opplæring av sirkelledere, samt at sirkler settes i gang. Les om hvilke tilbud som finnes i din kommune her.

Prosjektleder ved Kunnskapssenteret, Trulte Konsmo, forteller at en sirkelleders oppgave er å lede en gruppes møte.

– Deres oppgave er å skape en hyggelig atmosfære hvor alle får delta. I tillegg må de sørge for å skape en viss struktur på livscaféene, slik at man får kommet igjennom programmet. Vi har laget et veiledningshefte for sirkelledere som beskriver hvordan hver enkelt livscafe kan gjennomføres. Samtidig har man stor frihet til å gjøre dette på sin egen måte. Gruppene kan også velge flere egne temaer de ønske å arbeider med. Psykisk helse, sorg og teknologiske hjelpemidler, er eksempler på dette. Mange grupper nekter å slutte fordi de synes det er så hyggelig og meningsfullt å være sammen på denne måten,  sier Konsmo.

Hun forteller at alle som ønsker kan melde seg til å bli sirkelleder, og at Lyst på livet egner seg like godt for de yngre pensjonister, som de eldre. Opplegget er veldig fleksibelt og tilpasses av deltakerne.

 

Finn ut mer:

0 resultater