Vil ha tannhelse tilbake på statsbudsjettet

Sommeren 2013 ble det innført støtte til tannhelsekontroll for alle over 75 år. Ordningen ble fjernet allerede et halvt år senere. Tall fra Helse- og omsorgsdepartementet viser at mange benyttet seg av ordningen den tiden den var tilgjengelig, nå vil Pensjonistforbundet ha tannhelse tilbake på statsbudsjettet.

Eget egenandelssytem for tannhelsetjenester er et av Pensjonistforbundets krav til Statsbudsjettet 2015 som snart legges fram, les mer om kravene her. 

 

For om lag ett år siden lanserte den rødgrønne regjeringen det de kalte et tannhelseløft for eldre, som innebar at alle over 75 år skulle få støtte til tannhelsekontroll for inntil 800 kroner annethvert år. Argumentene fra daværende helseminister Jonas Gahr Støre, var at mange eldre har problemer med å ta vare på tennene når helsen svikter, og at en del legemidler kan øke risikoen for tannsykdom.

Tannhelse påvirker din almenne helsetilstand, sier Harald O. Norman.

Ordningen, som blant annet Pensjonistforbundet, har vært med å kjempe igjennom, ble deretter fjernet igjen av den nye regjeringen allerede fra 1. januar 2014. Nå viser nye tall fra Helse- og omsorgsdepartementet at hele 34 000 eldre benyttet seg av ordningen i det korte tidsrommet den var aktiv. 

– Det at hele 34 000 mennesker over 75 år gikk og fikk sjekket tennene sine, er veldig positivt. Vi vet at god tannhelse i stor grad påvirker din almene helsetilstand, og ikke minst evnen til å ta til seg næringsrik mat som også er svært viktig for en god helse. For oss er dette store antallet med på å understreke et behov, sier Harald O. Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

– Viktig forebygging i 800 kroner

Den sittende regjeringen, som fjernet ordningen fra 1. januar i år, argumenterer med at de heller ønsker å gi støtte til de som virkelig trenger behandling, og at støtten på 800 ikke ga noen form for behandling. Dette er ikke tannlege Kristin Solemdal, som jobber i Helseetaten og har doktorgrad i munnhelse hos eldre, enig i.

– Det er en misoppfattelse at disse kontrollene ikke inkluderer noen behandling. De 800 kronene inkluderer bør også inkludere profylakse som fluorpensling og tannrens, og ikke minst opplysninger om hva som skjer med munnhelsen ved sykdom og inntak av medisiner. Dette er viktig forbyggende tiltak som bidrar til god munnhelse, sier Solemdal.

En nylig publisert undersøkelse fra tidsskriftet til Den norske tannlegeforening viser at utgiftene for de som har vært hos tannlege det siste året, var høyest for de over 80 år.

Fikk mange henvendelser

Norman i Pensjonistforbundet forteller at ordningen med støtte til tannhelsekontroll fikk stor oppmerksomhet fra organisasjonens 210 000 medlemmer da den kom.

– Vi brukte mye tid og ressurser til å informere eldre om dette tilbudet, og sette søkelys på viktigheten ved å ta vare på egne tenner. Vi fikk også svært mange henvendelser knyttet til ordningen fra våre medlemmer, derfor er det svært synd at den så raskt ble fjerne, sier han.

Ordningen var innrettet sånn at den skulle være gjeldene annethvert år for ulike årskull. Derfor var det mange som ventet med kontroll til etter årsskiftet i 2013, men når den tid kom var ordningen ikke lenger gjeldende, opplyser Pensjonistforbundet. 

 

 

0 resultater