Styret i Fauske Pensjonistforening består av: leder Margareth B. Fagerbakk, nestleder Solveig Holmegård, kasserer Astrid Leifseth, sekretær Hanna Sørensen, og styremedlemmene Marta Nylund og Egil Sørensen ( Egil er ikke med

Fauske pensjonistforening 50-år.

Fauske pensjonistforening markerte sitt 40-års jubileum med en festmiddag på Sulitjelma hotell, 7. juni 2014

 

Fauske pensjonistforenings 50 års jubileum ble feiret på Sulitjelma Hotell lørdag 7. juni 2014. 40 medlemmer og gjester var samlet til fest.  Leder Margareth Fagerbakk ønsket medlemmer og gjester velkommen.

Et styremedlem leste en prolog på rim. Prologen var et resyme av de 50 årene som var gått og alle ledere ble nevnt ved navn. Etter velkomstsangen ble det servert en festmiddag. 

Nestleder Pensjonistforbundet Nordland, Ingvald Sørensen, gratulerte den vitale foreningen med deres jubileum. I hans hilsningstale påminnet han foreningens medlemmer om at de eldre er en ressurs som både kan brukes og som ønsker å bli brukt i våre nærmiljø til beste for våre medmennesker. Eldre sitter inne med både kompetanse og erfaring, men da må også samfunnet legge forholdene til rette slik at eldre kan delta.  Han påminnet også om viktigheten av at eldre må være fysisk aktive og at det i første rekke er de eldre selv som har ansvaret for ens egen helse.

Fauske pensjonistforening fikk overrakt to pengegaver, kr 2000 fra Pensjonistforbundet sentralt, og kr 800 fra Pensjonistforbundet Nordland.

0 resultater