Skogn Pensjonistlag

 UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I SKOGN PENSJONISTLAG

ÅPNE SKOGN HELSETUN MED INSTITUSJONSPLASSER SÅ SNART SOM MULIG.!

Årsmøtet i Skogn pensjonistlag ber om at utredningen om fremtidig bruk av Skogn Helsetun påskyndes  med målsetting om at huset igjen tas i bruk som institusjon slik at beboerne i Levanger kan få en institusjonsplass  i sin  egen kommune når de har behov for det

INSTITUSJONSKJØKKEN ER BEST FOR BRUKERNE.

Skogn Pensjonistlag, Levanger og Frol Pensjonistlag og Ytterøy pensjonistlag støtter Seniorrådets forslag om å utrede å beholde og etablere institusjonskjøkken i eldreomsorgen i Levanger.SENIORRÅDET I LEVANGER GÅR MOT Å BYGGE SENTRALKJØKKEN I KOMMUNEN

SENIORRÅDET  I LEVANGER BEHANDLET ONSDAG 11. SEPTEMBER SAKEN OM BYGGING AV SENTRALKJØKKEN I KOMMUNENE


Hvordan lever eldre hele livet i vår kommune?

1.januar 2019 ble eldrereformen «Leve hele livet» rullet ut i landets kommuner.
Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner. Det innebærer også at eldre skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger det. Reformen slik den foreligger, skal gjennomføres uten økte tilskudd til kommunene. Når Levanger kommune i dag har stengte, tomme
sykehjemsplasser (Staup) tomme omsorgsboliger og nedlagte sykehjemsplasser på grunn av dårlig økonomi. Kan vi da forvente å leve hele livet trygt og godt i vår
kommune, i fremtiden?Kontakt foreningen

Styret

Leder Odd-Harald Bjørnøy
oddhbjo@gmail.com
Nestleder Evelyn Nordli
halei-no@online.no
Kasserer Jon Ludvig Gjemble
gjemble@online.no
Sekretær Jon Ludvig Gjemble
gjemble@online.no
Dataansvarlig John Skjesol
john@ant.no

Kontaktinformasjon

Telefon 41916084
Adresse Skogn Pensjonistlag
Odd-Harald Bjørnøy
Sjøgrenda 159
7624 EKNE
Org. nummer 996535339
Bankkontonummer 44841442552
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater