Lindås Pensjonistlag

Mangeårig leder i Pensjonistforbundet Hordaland, Inger Johanne Knudsen døde natt til 28. mai etter en tids sykdom.

Inger Johanne ville blitt 90 år i juli måned og hun gledet seg å bli 90 og fremdeles leder av Eldrerådet i Bergen.

 

Styret i Lindås pensjonistlag 2020 > 2021

Lindås pensjonistlag har hatt årsmøte 27. februar 2020, og styret i laget er;
Kåre Bastesen (leiar), Steinar Furelid (nestleiar), Oddrun Vabø (sekretær), Svein Haukås (kasserar/dataansvarleg), Olav M. Steinsland (styremedl./helsekontakt), Alf A. Sætran og Arne Aven (styremedlemmer).
Vararepr. til styret er; Helge Fjellanger, Håvard Fanebust og Aslaug Veland.Bor du i nærheten bør du avsette dagen

Pensjonistforbundet Hordaland arrangerer 3 åpne møter med spennende program - i Arna, i Os og på Knarvik.
På alle møter blir det foredrag om informasjonssikkerhet, med mange gode tips om hvordan en kan beskytte seg på nettet.

Temadag om framtidsfullmakt på Lindås

35 deltakarar på temadagen, 24. januar 2020, i Kyrkjelydssenteret på Lindås.Kalender

18.august 2020

Medlemsmøter i Lindås pensjonistlag / avlyst fram til aug.

Pensjonistlaget har avlyst medlemsmøter fram til august 2020 og alle våre felles aktiviteter i laget denne sommaren. Dette på grunn av at det framleis er fare for spredning av koronaviruset, og det vert for krevjande å arrangera aktiviteter og  større samlinger på ein trygg og god måte. Ny vurdering fra vår si side skjer seinast i styremøtet 17.  august  d.å.

Styret vil med denne helsinga ønskje alle frameis ein god sommar.  Vi ser fram til å kunne treffast att i medlemsmøter på hotellet til hausten. Planane har vi, men vi må sjølsagt følgja gode råd frå helsefagfolk og styresmakter og sikra oss at vi alle er påpasselege til beste for eigen og andre si helse. 

Pensjonistlaget oppfordrar framleis  til at vi hjelper kvarandre, viser samhald og ringjer andre på vår alder berre for ein prat. 
Og ellers, - vask hender, gå på tur og pass på avstand til andre enn den du bur i lag med, og hald deg heime om du ein dag ikkje kjenner deg frisk. 

Mvh. Styret i Lindås pensjonistlag

Sted

Tidspunkt

Påmelding

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder Kåre Bastesen
kare.bastesen@bkkfiber.no
Nestleder Steinar Furelid
sfurelid@online.no
Kasserer Svein Haukås
svehauka@online.no
Sekretær Oddrun Vabø
tor.vabo@bkkfiber.no
Dataansvarlig Svein Haukås
svehauka@online.no

Kontaktinformasjon

Telefon 91627736
Adresse Lindås Pensjonistlag
Kåre Bastesen
Svehaugane 7
5955 LINDÅS
Org. nummer 998176964
Bankkontonummer 36400721844
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater