Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane

Infobrev 12-2019

Fylkeskontoret sende ut infobrev ein gong  i månaden til alle lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret med viktig info.

Medlemsbladet Røynsla

Medlemsbladet Røynsla 4. årgang, utgitt av Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane, er på veg ut til medlemmane våre i desse dager.  Infobrev 11-2019

Infobrev blir sendt ut til alle lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret kvar månad med viktig info frå fylkeskontoret.

Nyleg vedtok politikarane å ta med kjærleiksgaranti i helse- og omsorgsplanen

Jobbar for at eldre par får dela rom på sjukeheim: – Betyr mykje for livsglede og tryggleikskjensleKontakt foreningen

Styret

Leder fylke Nils Asbjørn Gjerland
nils.gjerland@outlook.com
Nestleder Anny Urtegård
anny.urtegaard@enivest.com
Kasserer fylke Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Styremedlem Olav Hellebø
olleus@online.no
Styremedlem Arne Leif Osland
arne.leif.osland@enivest.net
Styremedlem Randi Bjørseth
randi.bjorseth@outlook.com
Styremedlem Eiliv Kolsrud Berdal
eiliv-be@online.no
Fylkessekretær Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Dataansvarlig Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 57824943
Adresse Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Postboks 140
6801 FØRDE
Org. nummer 971517530
Bankkontonummer 38292015191
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater