Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane

Valnemndsopplæring i regi av Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane arrangerte valnemndsopplæring på Thon hotell Jølster i dag den 08.01.19.  Arnfinn Ihle frå Pensjonistforbundet kom frå Oslo og stod for opplæringa. 

Det vil bli eit nytt kurs til hausten for dei som ikkje kunne komme i dag.

 

Infobrev 01-2019

Fylkeskontoret sender ut infobrev ein gong i månaden til lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret med viktig informasjon.Infobrev 12-2018

Det blir sendt ut infobrev kvar månad til alle lokallagsleiarane, helseutvalet og fylkesstyret med viktig info frå fylkeskontoret.

Medlemsbladet "Røynsla" 3.årgang er ute

No er medlemsbladet "Røynsla" 3. årgang utforma av Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane med god hjelp frå lokallaga som sender inn stoff til å ha i bladet. Bladet kjem ut ein gong kvar haust. Håpar de er fornøyd med resultatet. Kalender

21.januar 2019

Velferdsteknologikonferanse

Invitasjonen går til:

Lokallagsleiarar

Lokallagsnestleiarar

Medlem av eldreråd som sit i lokallagsstyret

Ansvarshavande for velfersteknologi i kommunane

Fylkesstyret

Helseutvalet

Velferdsteknologiambassadørane

 

Agenda for dagen

Kl. 10.30-12.00 Innføring i velferdsteknologi v/ Hans Ekornholmen, Pensjonistforbundet

Kl. 12.00-12.45 Lunsj: Betasuppe med tilbehør og kaffi

Kl. 12.45-13.15 forts.  Hans Ekornholmen

Kl. 13.15 – 13.30 Pause

13.30-14.45  Utviklingssenter for sjukeheim og helsetjenste i Sogn og Fjordane v/Marta Strandos

Kl. 14.45-15.00 Pause

Kl. 15.00-16.00 Omvisning i leiligheit med innstalerte teknologiske løysningar  (15 stk om gangen)

 

Konferansen er gratis

Sted

Auditoriet på Stryn vidaregåande skule

Tidspunkt

10:30 - 16:00

Påmelding

Frist for påmelding er snarast eller seinast 13.01.19 pr. mail sognogfjordane@pensjonistforbundet.no

eller på telf. 578 24 943.

Vedlegg

innbyding.docx

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Per Oddvar Kjelstad
per_kjelstad@hotmail.com
Nestleder Anny Urtegård
anny.urtegaard@enivest.com
Kasserer fylke Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Styremedlem Arne Leif Osland
arne.leif.osland@enivest.net
Styremedlem Liv Teigen
livteigen@icloud.com
Styremedlem Randi Bjørseth
randi.bjorseth@outlook.com
Styremedlem Olav Hellebø
olleus@online.no
Styremedlem Eiliv Kolsrud Berdal
eiliv-be@online.no
Fylkessekretær Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Dataansvarlig Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 57824943
Adresse Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Postboks 140
6801 FØRDE
Org. nummer 971517530
Bankkontonummer 38292015191
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater