Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane

Infobrev 11-2017

Infobrev blir sendt ut frå fylkeskontoret med viktig informasjon til alle lokallagsleiarar, helseutvalet og fylkesstyret.

Medlemsbladet "Røynsla" 2. årgang er ute

No er medlemsbladet "Røynsla" 2. årgang utforma av Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane med god hjelp frå lokallaga som sender inn stoff til å ha i bladet. Bladet kjem ut ein gong kvar haust. Håpar de er fornøyd med resultatet. – Dei som har minst får svi mest

GAULAR (NRK): Pensjonistforbundet fortvilar over at mange ikkje lenger får dekka reisa si til og frå sjukehus. Mens pasientane tidlegare fekk igjen pengar alt etter ein reiseveg på tre kilometer, må avstanden no vere minst 10 kilometer.

Infobrev 10-2017

Fylkeskontoret sender ut inforbrev til alle lokallagsleiar, helseutval og fylkesstyret kvar månad med viktig informasjon.Kalender

31.januar 2018

Åpent møte

Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane skal arrangere ope møte i auditoriet på Sunnfjord Folkehøgskule i Førde den 31.01.18 kl. 14.00-16.00. Forbundsleiar Jan Davidsen og generalsekretær Harald Olimb Norman kjem til oss i Førde og ynskjer å samle alle interesserte til eit opent møte.

Møteadresse:   Sunnfjord Folkehøgskule (i auditoriet), Solvang 3 ,   6800 Førde

Agendaen er:
Velkomst med noko å bite i
Kulturelt innslag
Forbundsleiar Jan Davidsen og generalsekretær Harald Olimb Norman frå Pensjonistforbundet tek føre seg:  
•    Forhandlingsrett
•    Tannhelse
•    Omsorgstrappa
•    Digitalisering
•     Medinnflytelse
Opent for spørsmål frå salen. 
Vervestasjon

Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane ber om at lokallaga informerer til sine rundt om i laga slik at dei som ynskjer å komme på dette møtet får mogelegheit for det. Det vil også bli annonsert i avisa og på heimesida. Møte er gratis og opent for alle.
 

Sted

Førde, Sunnfjord folkehøgskule i auditoriet

Tidspunkt

14:00 - 16:00

Påmelding

Møte er gratis og opent for alle. Ingen påmelding.

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Per Kjelstad
per_kjelstad@hotmail.com
Nestleder Kjellaug Grimsbø
olav.grimsbo@enivest.net
Kasserer fylke Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Styremedlem Arne Leif Osland
arne.leif.osland@enivest.net
Styremedlem Liv Teigen
livteigen@icloud.com
Styremedlem Elsa Johanne Sande Hauge
ejhauge@start.no
Styremedlem Olav Hellebø
olleus@online.no
Styremedlem Eiliv Kolsrud Berdal
eiliv-be@online.no
Fylkessekretær Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Dataansvarlig Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 57824943
Adresse Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Postboks 140
6801 FØRDE
Org. nummer 971517530
Bankkontonummer 38292015191
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater