Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane

Nyleg vedtok politikarane å ta med kjærleiksgaranti i helse- og omsorgsplanen

Jobbar for at eldre par får dela rom på sjukeheim: – Betyr mykje for livsglede og tryggleikskjensle

Infobrev 9 og 10-2019

Infobrev blir sendt ut til alle lokallagsleiarane, fylkesstyret og helseutvalet kvar månad med viktig info. Infobrev 8-2019

Fylkeskontoret sender kvar månad ut infobrev til alle lokallagsleiarane, fylkesstyret og helseutvalet med viktig info.

Infobrev 7-2019

Fylkeskontoret sender ut infobrev ein gong i månaden til lokallagsleiarar, fylkesstyret og helseutvalet med viktig info.Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Per Oddvar Kjelstad
per_kjelstad@hotmail.com
Nestleder Anny Urtegård
anny.urtegaard@enivest.com
Kasserer fylke Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Styremedlem Anne Marie Hovland
hovlandmia@gmail.com
Styremedlem Arne Leif Osland
arne.leif.osland@enivest.net
Styremedlem Randi Bjørseth
randi.bjorseth@outlook.com
Styremedlem Olav Hellebø
olleus@online.no
Styremedlem Eiliv Kolsrud Berdal
eiliv-be@online.no
Fylkessekretær Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no
Dataansvarlig Laila Hage
sognogfjordane@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 57824943
Adresse Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
Postboks 140
6801 FØRDE
Org. nummer 971517530
Bankkontonummer 38292015191
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater