Pensjonistforbundet Vest-Agder

Aktivitetssenter, en viktig del av reformen Leve hele livet

Aktivitetssentrene er et særdeles viktig forebyggende og helsefremmende tilbud, og har stor betydning for hjemmeboende eldres mulighet til deltagelse, trivsel, mat- og mosjonsvaner. Morgendagens aktivitetssenter har vært et av Pensjonistforbundets viktigste satsingsområder i mange år, og er nå også en del av strategien til regjeringens reform «Leve hele livet».

Ekstraordinær høstkonferanse 2018

Konferansen ble holdt på hotell Norge i Kristiansand, onsdag 14. november.Helsekonferansen 2018

Helsekonferansen 2018 ble holdt tirsdag 6. november på Søgne gamle prestegård. 

Fusjonskomiteen enig - Sender forslag til fylkesstyrene og lokalforeningene

Fylkene i Agder skal slås sammen fra 2020. Det får også konsekvenser for fylkesorganiseringen i Pensjonistforbundet.

 Kalender

01.juni 2019

Fylkesstyrets møteplan vinter/vår 2019

Styremøtene avholdes siste tirdag hver måned: 29. januar - 26. februar  - 30. april - 21. mai.

Sted

Konferanserommet, Lasaretthøyden på Odderøya

Tidspunkt

11:00 - 14:00

Påmelding

Saker som ønskes tatt opp i fylkesstyret må meldes inn til sekretæren en uke før styremøtet.

Mer informasjon

01.desember 2019

Sammenslåing av fylkesforeningene i Aust-/Vest-Agder 2020

Fusjonskomiteens møteplan 2019 er som følger:  onsdag 6. februar - onsdag 24. april - onsdag 21. august -

onsdag 25. september - onsdag 20. november.

Sted

Tidspunkt

Påmelding

Komiteen avholder sine møter annenhver gang i Arendal og Kristiansand

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Ivar Netland
ivarnetland@gmail.com
Nestleder Torgny Aanensen
torgnyaanensen@hotmail.com
Kasserer fylke Inger Johanne Kvam
vest-agder@pensjonistforbundet.no
Styremedlem Aslaug Junker
as-ju@frisurf.no
Styremedlem Marit Dahlberg Skogen
tor_svein.skogen@getmail.no
Styremedlem Tobias Handeland
tobias.handeland@gmail.com
Styremedlem Torgeir Grosås
torgeir.grosas@gmail.com
Fylkessekretær Inger Johanne Kvam
vest-agder@pensjonistforbundet.no
Varamedlem Else-Grethe Saatvedt
else-grethe@hotmail.com
Varamedlem Ansgar Gunstein Andreassen
Varamedlem Anne Marie Lende
an-ml@online.no
Dataansvarlig Ivar Netland
ivarnetland@gmail.com
Dataansvarlig Inger Johanne Kvam
vest-agder@pensjonistforbundet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 38026150
Adresse Pensjonistforbundet Vest-Agder
Fylkesforeningen i Vest-Agder
Odderøyveien 25
4610 KRISTIANSAND S
Org. nummer 979400950
Bankkontonummer 30602331756
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater