Pensjonistforbundet Østfold

Årsmøtet utsettes - ny dato 4. juni

Styret har bestemt at 4. juni 2020 er ny dato for årsmøte.

Eldreråd i krisetider

De eldre er en utsatt gruppe til å bli alvorlig syke ved smitte av koronaviruset. Videre er mange eldre ekstra ensomme nå når treffpunkter er stengt.Pensjonistforeninger på tilbudssiden

Flere pensjonistforeninger kontakter medlemmer for å høre hvordan de har det og om de trenger hjelp i disse koronatider. Det kan være vanskelig å nå alle, derfor kan du gjerne kontakte din lokale forening eller styret i Pensjonistforbundet Østfold.

TT-ordningen – innflytelse på politiske prosesser

Pensjonistforbundet i Østfold har sammen med Akerhus og Buskerud bedt fylkesrådet om å være med å utforme ny TT-ordning for Viken fylkeskommune.Kalender

04.juni 2020

Årsmøte

Det tas sikte på å avholde årsmøte 4. juni 2020 kl. 10.00. På bakgrunn av den situasjonen vi er i med Koronavirus, kan også dette møtet bli utsatt.

Sted

Scandic City Hotel, Fredrikstad

Tidspunkt

10:00 - 15:00

Påmelding

Det er de valgte delegatene fra lokalforeningene som har møte- og stemmerett.

Mer informasjon

Kontakt foreningen

Styret

Leder fylke Gerd Marie Skovdahl
Germskov@outlook.com
Nestleder Bjørn Eriksen
eriksen.bjorn12@gmail.com
Kasserer fylke Evy Synnøve Kraft
evykraft@online.no
Sekretær Tor Andersen
huffda.tor@hotmail.com
Styremedlem Eva Boehm Svendstad
eva.svendstad@mysenfotball.no
Styremedlem Kay Øistad
kay-o@frisurf.no
Styremedlem Ingar Nilsen
inga-ni@online.no
Styremedlem Turid Eriksen
turideriksen@hotmail.no
Styremedlem Tor Andersen
huffda.tor@hotmail.com
Varamedlem Annelise L'Orange Ekstrøm
annelise.ekstrom2@gmail.com
Varamedlem Per Edvardsen
per-edva@online.no
Varamedlem Ranveig Bjønnes
ranveigbjonnes@outlook.com
Dataansvarlig Gerd Marie Skovdahl
Germskov@outlook.com
Dataansvarlig Tor Andersen
huffda.tor@hotmail.com

Kontaktinformasjon

Telefon 90665455
Adresse Pensjonistforbundet Østfold
St. Mariesgate 47
1706 SARPSBORG
Org. nummer 982932653
Bankkontonummer 10300419580
Send en melding til foreningen

Kontakt foreningen

Lukk
Send meldingen

0 resultater