Nødvendig drahjelp funnet

Nødvendig drahjelp for å få fokus på dobbeltromproblematikken

SV vil hjelpe oss politisk med å få frem vårt budskap når det gjelder vår motstand mot dobbeltrom på sykehjem.

Tidligere blogginnlegg

 Politikk er morsomt og politikk er kronglete. Morsomt fordi det finnes så mange veier frem til det mål du setter deg, kronglete fordi det er så lett å snuble underveis.

I vår sak vedr dobbeltrom på sykehjem og regjeringens beslutning om å gi rabatt til dem som mot sin vilje blir boende på dobbeltrom er dagene både morsomme og krongelte. Vi får svært god tilbakemelding fra medlemmene, pårørende og ansatte når vi hevder vår sak. Det er morsomt. Vi vil ikke ha rabatt, vi vil ha verdighet. Enerom = verdighet!! Det kronglete i saken er at "bordet fanger" begrepet er gjeldende. Det var gjennom vedtak av Statsbudsjettet for 2014 at prinsippet om rabatt ble knesatt. Vi var tidlig ute og poengterte problematikken allerede i statsbudsjetthøringen i november 2013. Men budsjettet ble vedtatt med regjeringspartienes og samarbeidspartienes stemmer. Vips, så var rabatt et faktum. 

Men, vi gir oss ikke og vil kjøre saken på en slik måte at den kommer til behandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai måned. Vi har hatt samtaler med SV som vil hjelpe oss og vi søker ytterligere støtte i andre partier for å få vedtaket endret. Hvorfor?? Fordi det er et vedtak i feil retning. Det strider mot eneromsreformen som ble innført i 1997 og vedtaket gir kommunene "carte blanche" til å plassere eldre pleietrengende inn på dobbeltrom istedenfor å legge tilrette for en verdig og human situasjon for de eldste og sykeste eldre.

Jeg har lyst til å utfordre KrF: Hvordan kan partiet med åpne øyne stemme positivt til forslag som sparker beina under den seieren daværende helseminister Dagfinn Høybråten fikk i eneromsreformen? Det er ikke for sent å snu. Verken for den ene eller den andre.

0 resultater