Mulighet til å bo i eget hjem lenge er god eldrepolitikk

Regjeringskonferanse i Hurdal

Solbergregjeringen er samlet i Hurdal for å gjøre sitt første heleide statsbudsjett. Hva kan vi forvente oss?

Tidligere blogginnlegg

 Når avisene leses idag, 10. 3-2014, er fokus rettet inn mot skattelette til bedrifter, skattelette på formue, mer til infrastruktur og økt trygghet for den enkelte gjennom økte bevilginger til politi. Videre er det store overskrifter som forteller om økt arbeidsledighet. Jeg betviler ikke økonomene i Finansdepartementet som mener det er en sammenheng mellom skatt til bedrifter og ledighet og at lavere skatter til næringslivet vil kunne dempe økningen i arbeidsledigheten.

Det jeg ikke skjønner er det evindelige maset om å ta bort skatt på formue. Hvordan skal inntektstapet finansieres? Vi snakker tross alt om svært mye penger som fellesskapet kan nyte godt av. Når eldre pleietrengende må bo på dobbeltrom på sykehjemmet fordi kommunene ikke har penger til å investere i sykehjem og ihvertfall ikke har råd til å drifte dem, ja da får skatteletten til de rikeste settes på vent!!

Regjeringen har fått svært mange gode ideer som vi håper de vil forvalte på en konstruktiv måte. Det viktigste bidraget fra Pensjonistforbundet er vesentlig styrking av det forebyggende feltet. Muligheten til å kunne bo i eget hjem lenge ligger på det forebyggende området. Satsning på velferdsteknologi, mat-og ernæring, tannhelse, boforhold og aktivitetssentre er så viktig at ethvert regjeringsmedlem som har eldre i sin portefølje må prioritere slike tanker. Gjennom slike tiltak øker verdigheten og tryggheten. Gjennom slike tiltak dreies kostnadene fra institusjonsbasert omsorg til forebyggende omsorg. Kan vi forvente oss slike tanker fra Solbergregjeringen? Tiden vil vise.

0 resultater