Tror faktisk det vil fungere godt likevel

Jeg har vært skeptisk til endringene i Statens Seniorråd. Starten idag ble god, og jeg er klar for foreløpig å trekke tilbake min skepsis. Det kan bli bra dette!!!

Tidligere blogginnlegg

Det nye rådet hadde sitt første møte idag. Wenche Frogn Sellæg fremsto som en klok og bestemt leder for rådet. Et meget godt valg som rådsleder. Rådet forøvrig er sammensatt stort sett med tidligere politikere fra mange forskjellige partier. Forbundets representant er Liv Thun.

Bakgrunnen for min deltakelse på dagens møte var en invitasjon til å ta del i en debatt rundt foredrag fra Kunnskapssenteret om eldre arbeidstakere og helse samt NOVA om morgendagens eldre. En fin måte å starte rådsperioden på og en klar melding til omverden at dette rådet setter arbeidsliv og pensjonsalder høyest på dagsorden. ( helt greit, men hvorfor er porteføljen da flyttet fra arbeidsdepartementet til helse- og omsorgsdepartementet).

Lykke til med arbeidet Wenche. Vi skal, gjennom Liv Thun, være konstruktive bidragsytere til gode debatter og fornuftige resonnementer. 

0 resultater