Nyttig og godt møte med Nøklebye Heiberg

Pensjonistforbundet hadde invitert seg selv til statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg for å berede grunnen for et godt samarbeid.

Tidligere blogginnlegg

 Forbundsleder Borge Rørvik, Kommunikasjonssjef Tale Jordbakke og undertegnede møtte en blid og opplagt statssekretær. Hun innledet med å takke for at de hun anså som sine viktigste samarbeidspartnere
stilte så toppskodd til møtet.

Vi tok opp forebyggende eldreomsorg med vekt på velferdsteknologi og aktivitetssenter og fikk gode tilbakemeldinger på dette. Videre ble det en god samtale rundt eldres ( seniorenes) plass i samfunnet og politikken. Det skal ikke herske tvil om at Nøklebye Heiberg er levende opptatt av seniorenes plass og at samfunnet ikke har råd til ikke å bruke den kraften og den kompetansen som ligger til gruppen.

Vi er enige i det aller meste og ser lyst på samarbeidet fremover.

0 resultater