70 års grensen igjen

 Vi har en situasjon hvor enkelte blir offer for bedriftsinterne aldersgrenser og hvor diskusjonen plutselig vrir og ender opp med diskusjon om øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven.

Tidligere blogginnlegg

VG har, i dag søndag 12.1, en større artikkel om økonomikommentator i NRK, Steinar Mediaas som har fått beskjed om at siste arbeidsdag er 31. januar. Bakgrunnen er hans alder. Han fyller 67 år og de bedriftsinterne aldersgrensene i NRK tilsier at han da må slutte.

Det er en svært viktig debatt som reises vedrørende bedriftsinterne aldersgrenser. Men dessverre, viktigheten svinner hen når fokus settes på øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven.

Til alle oss som er opptatt av eldres plass i samfunnet og i arbeidslivet: VI MÅ TA EN DEBATT AV GANGEN. Nå er det de bedriftsinterne avtalene det gjelder. Det vises til andre personer på over 70 år som føler seg diskriminert på grunn av alder. Javel, men alle har gått inn i arbeidslivet vel vitende at arbeidsmiljøloven har en øvre aldersgrense på 70 år. Slik er det ikke med de bedriftsinterne avtalene. De har vært justert i mange bedrifter gjennom årene og ofte til ugunst for den ansatte. En diskusjon om dette vil jeg gjerne være med på.

0 resultater