Anbudsvirksomhet på sykehjem

 De ansattes pensjonsrettigheter må forringes om anbud skal vinnes.
- en helt uholdbar og uetisk situasjon, mener Pensjonistforbundet.

Tidligere blogginnlegg

Vi har fokusert på dette lenge. Gjennom avisinnlegg, samtaler med stortingspolitikere, høringer i
Stortinget og deltakelse i debatter har vi synliggjort at anbudsvirksomhet som innbefatter kommersielle aktører vil medføre svekkede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Nå har, i følge Østlandssendingen 11. desember, Kirkens Bymisjon besluttet å melde seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke for på den måten slippe taket i de pensjonsrettighetene de ansatte har. Målet er vel å ta opp konkurransen med kommersielle tilbydere på sykehjemsområdet.

Politikere må nå våkne opp. Ingen må tro at kvaliteten på sykehjemmene automatisk blir bedre av å sette
sykehjemsdriften ut til kommersielle aktører. Ingen må heller tro at kommersielle aktører ikke vil inn på markedet for å tjene penger. Ingen må definitivt heller ikke tro at summen av utbytte pluss dagens lønns- og arbeidsvilkår er forenlig for forsvarlig drift.
La sykehjemsdriften være forbeholdt kommunene og de ideelle organisasjonene. Disse må gjerne konkurrere mot hverandre men da med samme utgangspunkt.

0 resultater