Finansministeren kan dra kortet fordi noen fremsynte politikere gjorde de rette tingene i 1972

Takkes den som takkes skal

I disse Coronatider er det svært mange som gjør en fantastisk innsats. Mange er flinke til å takke og fint er det.

Tidligere blogginnlegg

Jeg velger, i tillegg til å takke de som holder på idag, også å takke de som var så fremsynte i sin tid at våre      oljeforekomster forble nasjonal. Det er nå vi virkelig ser betydningen av å ha penger på bok.

Det vil komme en lengre artikkel i Pensjonisten om dette og det vil senere settes et enda sterkere søkelys på hva tidligere politikere og byråkrater gjorde for å ivareta våre ressurser for fellesskapet.

Men... se hva et enstemmig Storting vedtok i i 1972:

De ti oljebud
Det politiske Norge så viktigheten av en nasjonal oljepolitikk, og i juni 1972 vedtok et enstemmig Storting grunnsteinene i den fremtidige oljepolitikken:

All virksomhet på norsk sokkel skulle foregå under nasjonal styring og kontroll.

Petroleumsfunnene skulle utnyttes slik at Norge ble selvforsynt med råolje.

Det skulle utvikles ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i petroleum.

Ny oljeindustri måtte ta hensyn til eksisterende virksomhet og til natur- og miljøvern.

Brenning av gass på norsk sokkel kunne bare aksepteres for kortere perioder.

Petroleum fra norsk sokkel skulle som hovedregel ilandføres i Norge. Det kunne gjøres unntak for tilfeller hvor samfunnspolitiske hensyn ga grunnlag for en annen løsning.

Staten skulle engasjere seg på alle plan av oljevirksomheten. Myndighetene skulle dessuten medvirke til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk integrert miljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.

Det skulle opprettes et statlig oljeselskap til å ivareta statens forretningsmessige interesser. Selskapet burde ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser.

Oljeutvinning nord for 62. breddegrad måtte foregå slik at den tilfredsstilte de ærlige samfunnspolitiske forhold i landsdelen.

Norske petroleumsfunn i større omfang ville stille norsk utenrikspolitikk overfor nye utfordringer.

 

0 resultater