Helt på tampen av året

En kommentar til oppslag i Aftenposten om økte trygdeutgifter og finansminister Siv Jensens uttalelse i VG om sin bekymring for oljefondets manglende størrelse for å finansiere velferdsstaten i fremtiden.

Tidligere blogginnlegg

Bakgrunnen for denne kommentaren er oppslag i Aftenposten 20/12 med en overskrift som sier at trygderegningen vokser. Videre finansminister Siv Jensens uttalelse i VG dagen etter om oljefondets manglende størrelse for å finansiere velferdsstaten i fremtiden. Begge retter seg inn mot eldre og kostnader med tydelig signal om at den eldre generasjon er kostbar for budsjettet.

For å starte med Siv Jensen så sier hun som sant er at andelen eldre i befolkningen over 80 år vil øke fra 4% til 10% de neste 40 årene. Hvorfor er hun så bekymret? Kommer dette som julekvelden på kjerringa? Langt ifra. Dette har vi visst lenge. Vi er kåret til verdens beste land å bo i opptil flere år nå. Vi lever sunt, arbeidsmiljøet på arbeidsplasser har bedret seg radikalt gjennom systematisk trepartsamarbeid over år, de fleste har en sunn økonomi og klasseskillene er visket ut. Oljeinntektene har gitt landet en unik økonomisk posisjon hvor skole, helse og infrastruktur er bygd ut. Summen av alt dette tilsier blant annet høyere levealder. De eldste av oss gikk i bresjen for akkurat denne fantastiske utviklingen. De samme menneskene som nå blir sett på som en stor økonomisk utfordring for samfunnet.
 

Aftenposten viser i sitt oppslag til en analyse fra NAV og Helsedirektoratet som viser hva regningen for skattebetalerne blir i 2030 til pensjoner, uføretrygd, NAV-tiltak, legemidler og de viktigste ordningene i folketrygden. Økningen er på 100 milliarder kroner. Svære tall som kan ta pusten fra de fleste, men jeg minner om at en stolt statsminister før jul kunne oppsummere at Pensjonsfondet utland nå hadde nådd 10 000 milliarder. Dette i samme år som regjeringen og stortingsflertallet velger å ikke benytte seg av muligheten til å bruke hele monnet på 3 % som ligger i handlingsregelen for bruk av oljepenger. De nøyer seg med 2,6 %. Rask hoderegning tilsier at ca. 30 milliarder mer kunne vært brukt uten å komme i konflikt med handlingsregelen.
Analysen vektlegger kostnader til legemidler som alarmerende, med en økning på 83 %. Jeg er veldig enig i at mye kan gjøres på dette området. Vi leser stadig om feil- og overmedisinering av eldre i og utenfor institusjon. Min påstand er at lav grunnbemanning, manglende aktivitetstilbud og aktivitører på institusjoner avler mye og gal medisinering. En kommer fort inn i en vond sirkel når bemanningen er lav og behovet for assistanse til den enkelte pasient er stor. Forebygging er alltid billigere enn lindring og reparasjon. Om kommunene får tilført mer midler til økt bemanning vil det kunne resultere i lavere medisinbruk blant eldre. Hadde Stortinget bevilget noe mer fra oljefondet så hadde høyst sannsynlig medisinbruk i institusjon gått ned betraktelig. Hva bør vi da bruke pengene på? Svaret er gitt etter mitt syn.

Både Siv Jensen og Aftenposten nører opp under en forestilling om pensjoner som spiser så mye av kaka.
Pensjon er utsatt lønn. Gjennom et langt arbeidsliv legges det av penger til pensjon. Den dagen du går av med pensjon kuttes lønnen din med minimum 34 %. Det beløpet du har opparbeidet deg pensjonspoeng fra, skal du leve for resten av livet. Om det er to år, fem år eller 30 år. Forutsigbarheten i dette er at du har folketrygddelen som en livsvarig ordning. De andre delene av pensjonen din kan være innrettet på en måte som gjør av de opphører ved en viss alder.
Lever du lenge nok har du ikke innbetalt nok i direkte penger til folketrygden. Men, indirekte har du det gjennom din andel av verdiene du og fellesskapet har i oljeformue ( pensjonsfond utland) og alt annet som ligger som verdier i landet vårt. Dette er verdier du gjennom skatt har tilført fellesskapet. Når denne regjering velger å senke skattene tar jeg for gitt at de mener vi betaler for mye inn til fellesskapet og at behovet for så store skatteinntekter ikke er tilstede. Da bør det heller ikke være grobunn for hverken Siv Jensens uttalelser eller oppslaget i Aftenposten om trygderegningen som vokser og at vendepunktet er nå.

Finansministeren, NAV og Helsedirektoratet bør være mye mer opptatt av at barnetallene er så lave. Det er jo tross alt det som er fremtiden vår. Det er vel ikke antall eldre som er utfordringen for tallknuserne men hvor mange eldre det er i forhold til resten av befolkningen. Da må det nødvendigvis være viktigere å snakke om det enn å la eldre føle seg som en byrde i et samfunn de selv har bygd opp til å være verdens beste land å bo i.
 

0 resultater