Harald blogger om skatt på arbeidende kapital vs pensjon for gifte/samboende.

NHOs sanne ansikt

Når pensjonister og boligeiere skal betale for reduksjon i skatt på arbeidende kapital, har NHO vist sitt sanne ansikt.

Tidligere blogginnlegg

En skal høre mye rart før ørene faller av. Så glad er jeg i ørene mine at nå velger jeg å holde godt på dem!

NHO-direktør Ole Henrik Almlid brukte mye av sin tilmålte tid da det var høring i Finanskomiteen til å snakke om den voldsomme skatten som er på arbeidende kapital ( les: formueskatt).

Den er så stor at bedriftene føler de tappes. Hm... i den grad de tappes så er det vel for å levere til fellesskapet? Fellesskapet, det er oss det. Oss alle, inklusiv bedrifter og bedrifteiere.

Men, når han likevel mener de tappes, så mener han selvsagt videre at Stortinget må gjøre noe med det. Formueskatten må senkes på arbeidende kapital og inndekningen til dette ( omlag 6 milliarder kroner) skal hentes fra økt likningsverdi på primærbolig og forringelse av pensjon for gifte/ samboende.

Jeg tar det en gang til:

Likningsverdien høynes til 35%. Da blir verdien på din bolig høyere som igjen vil medføre økt formueskatt på boligen.

Å øke avkortingen av grunnpensjon for gifte/ samboene fra 90% av grunnpensjon til 85% av grunnpensjon vil medføre et reelt tap for et par på kr 190.000.- gjennom livsløpet.
NHO direktøren snakker også varmt om forutsigbarhet for bedriftene. Hva med forutsigbarhet for enkeltpersoner som får økt formueskatt og redusert pensjon? Vi snakker høyst sannsynlig om de samme personene som blir truffet av begge innstrammingene.

Pensjonistforbundet jobber aktivt for å ta bort hele avkortingen av grunnpensjon for gifte/ samboende. Pensjon er utsatt lønn og skal utbetales den enkelte i sin helhet. Pensjonistforbundet er videre opptatt av at vi har et skattenivå i Norge som styrker velferden og fellesskapet. Det skattenivå som er på arbeidende kapital idag er fornuftig og slettes ikke voldsomt. Og jeg kan igjen slippe å holde på ørene.

0 resultater